Raport de evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2014

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

D. Costuri

Descarca: D. Costuri

Descarca: Raport de evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2014

Liberul acces la informaţiile de interes public

 • LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

  Document HOTĂRÂRE Nr.123 din 7 februarie 2002

  HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

  Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI. Publicată în: MONITORUL OFICIAL Nr.167 din 8 martie 2002

  Document LEGE nr.371 din 5 octombrie 2006

  LEGE nr.371 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

  Emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI. Publicată în: MONITORUL OFICIAL Nr.837 din 11 octombrie 2006

  Document LEGE nr.380 din 5 octombrie 2006

  LEGE nr.380 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

  Emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI. Publicată în: MONITORUL OFICIAL Nr.846 din 13 octombrie 2006

  Document LEGE nr.188 din 19 iunie 2007

  LEGE nr.188 din 19 iunie 2007 pentru completarea art.5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

  Emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI. Publicată în: MONITORUL OFICIAL Nr.425 din 26 iunie 2007

  Sursa: www.cdep.ro Copyright: Proprietate exclusivă a Camerei Deputaţilor
  (reproducere autorizată în scopuri necomerciale, cu respectarea integrităţii elementelor reproduse şi menţionarea sursei).
 • Conform Legii 544/2001 accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, constituie unul din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

  Completând acest formular puteţi solicita documente şi informaţii stabilite în contextul Legii 544/12.10.2001, ca fiind informaţii de interes public. În termenele prevăzute legal, veţi primi în formatul solicitat şi la adresa specificată, răspunsul şi/sau documentele şi informaţiile solicitate.

  Procesarea cererilor se face de către Compartimentul Relaţii Publice

  Pentru detalii suplimentare descărcaţi şi studiaţi documentele legislative incluse în această secţiune

 • În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

  Completând acest formular puteţi adresa o reclamaţie administrativă privind lezarea dreptului la informaţie prin răspunsul negativ privind furnizarea informaţiilor de interes public solicitate anterior.

  În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

  Procesarea formularului se face de către „Compartimentul Relaţii Publice”, iar analiza reclamaţiei administrative se face de către „Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public”.

 • În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

  Completând acest formular puteţi adresa o reclamaţie administrativă privind lezarea dreptului la informaţie prin nerespectarea termenelor legale pentru furnizarea informaţiilor de interes public solicitate anterior.

  În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

  Procesarea formularului se face de către „Compartimentul Relaţii Publice”, iar analiza reclamaţiei administrative se face de către „Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public”.

Raport de evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2013

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

D. Costuri

Descarca: D. Costuri

Descarca: Raport de evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2013

Raport de evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2012

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

D. Costuri

Descarca: D. Costuri

Descarca: Raport de evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2012

Raport de evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2011

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

D. Costuri

Descarca: D. Costuri

Descarca: Raport de evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2011