Anunţuri şi informări

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU)

112

 • Directia pentru Agricultura Judetean a Constanta solicita fermierilor evaluarea situatiilor produse de fenomenele meteorologice (seceta), pentru a contribui la o buna absorbtie a fondurilor europene pentru platile directe.
  Publicat la: 22.10.2018    Descarcă
 • ANUNT PRIVIND
  ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL PENTRU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL DENUMIT: INTOCMIRE P.U.Z.: - "COMPLEX DE EXPLOATARE AGRICOLA DE TIP FERMA DE LEGUME, LOCALITATEA STUPINA"
  COMUNA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA

  Prin prezentul anunt, Consiliul Local al Comunei Crucea aduce la cunostinta publicului elaborarea unui proiect de Hotarare a Consiliului Local Crucea, hotarare prin care urmeaza a fi aprobat Planul Urbanistic Zonal intitulat:......

  Publicat la: 30.07.2018    Descarcă
 • RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI
  pentru documentatia "INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL - "COMPLEX DE EXPLOATATIE AGRICOLA DE TIP FERMA DE LEGUME" LOCALITATEA STUPINA
  COMUNA CRUCEA, JUD.CONSTANTA"

  Document elaborat în conformitate cu Ordinul 2071/30 decembrie 2010, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de Informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism.

  Publicat la: 23.07.2018    Descarcă
 • ANUNŢ PRIVIND
  CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ
  „ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL – COMPLEX DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ DE TIP FERMĂ DE LEGUME STUPINA”
  COMUNA CRUCEA, JUD. CONSTANŢA

  ANUNŢĂM demararea Etapei (Etapa a 2-a – Etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent) de informare și consultare a publicului cu privire la consultarea documentației: „Întocmire plan urbanistic zonal – complex de exploatație agricolă de tip fermă de legume Stupina”, comuna Crucea, jud. Constanța...

  Publicat la: 27.06.2018    Descarcă
 • Anunț
  privind intenția de elaborare plan urbanistic zonal
  „ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL– COMPLEX DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ DE TIP FERMĂ DE LEGUME, COMUNA CRUCEA, JUDEȚ CONSTANȚA”

  În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.91/31.10.2011 privind „Regulamentul de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului” aducem la cunoștință vecinilor de teren si publicului interesat de a transmite observații și sugestii asupra propunerilor din documentația de urbanism „ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL – COMPLEX DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ DE TIP FERMĂ DE LEGUME, COMUNA CRUCEA, JUDEȚ CONSTANȚA”...

  Publicat la: 21.06.2018    Descarcă
 • ANUNŢ

  PRIMARIA COMUNEI CRUCEA, cu sediul în localitatea CRUCEA, strada SOSEAUA CONSTANTEI, numărul 45, județul CONSTANTA, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de referent: 1 post, conform HG 286/23.03.2011.

  Concursul se va desfășura astfel:
  - Proba scrisă în data de 05.07.2018, ora 10:00,
  - Proba interviu în data de 06.07.2018, ora 10:00.
  ...

  Publicat la: 14.06.2018    Descarcă
 • ANUNŢ
  Privind elaborarea proiectului de Hotarare a Consiliului Local pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal denumit: „SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA GALBIORI”, SI RLU AFERENT

  Prin prezentul anunţ, Consiliul Local al Comunei Crucea aduce la cunoştiinţa publicului elaborarea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local Crucea hotărâre prin care urmeaza a fi aprobat Planul Urbanistic Zonal intitulat ,, „SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA GALBIORI - al carui beneficiar este S.C. MONSSON ALMA S.R.L., cu sediul in Galbiori, com Crucea, Str. Morii Nr.2, şi punct de lucru în B-dul Tomis , nr. 480, Jud. Constanta.

  Publicat la: 21.05.2018    Descarcă
 • Primăria comunei Crucea, județul Constanta, organizează concurs de promovare in gradul profesional al funcției publice, pentru 2(doua) funcții publice de inspector din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crucea.

  Examenul va avea loc in data de 23 mai 2018, ora 1000, proba scrisa, si 25 mai 2018, ora 1000, proba interviu, la sediul primăriei comunei Crucea.

  Publicat la: 24.04.2018    Descarcă
 • RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI
  pentru documentaţia
  “ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL - SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ GĂLBIORI, comuna Crucea, judeţul Constanţa”.

  Document elaborat în conformitate cu Ordinul 2071/30 decembrie 2010, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de Informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism.

  Publicat la: 20.04.2018    Descarcă
 • Publicat la: 31.03.2018    Descarcă