Anunţuri şi informări

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU)

112

 • Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea, din 03.03.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanta, in sedinta de îndată din data de 03.03.2016, ora 09.00, in sala de sedinte a Consiliului local, avand pe ordinea de zi:
  • Proiect de hotarâre privind înfiinţarea Centrului Local de Informare Turistică din Crucea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.
  • Proiect de hotarâre privind sărbătorirea zilei de 8 Martie.
  Publicat la: 03.03.2016   
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea, din 29.02.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanta, in sedinta extraordinară din data de 29.02.2016, ora 09.00, in sala de sedinte a Consiliului local, avand pe ordinea de zi:
  • Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
  • Proiect de hotarâre privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Crucea, judetul Constanta;
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea în Judetul Constanta în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Constanta” - SMIS – CSNR 48462
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea si transportul deseurile din zona 5 Hârsova în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Constanta” - SMIS – CSNR 48462.
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea acordării unui imobil în compensare
  Publicat la: 24.02.2016   
 • Primăria comunei Crucea, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de asistent social, perioada nedeterminată din cadrul compartimentului - Asistenţă Socială...
  Publicat la: 18.02.2016    Descarcă
 • Şedinţa deîndată a Consiliului Local Crucea, din 17.02.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanta, in sedinta deîndată din data de 17.02.2016, ora 09.00, in sala de sedinte a Consiliului local, avand pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre a Consiliului Local Crucea privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii.
  Publicat la: 16.02.2016   
 • Primaria comunei Crucea, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea a cinci posturi vacante-functii contractuale, patru posturi din cadrul compartimentului postimplementare proiecte finantate din fonduri externe, si un post de guard din cadrul compartimentului administrative-gospodaresc, dupa cum urmeaza:

  1. Inspector – ghid turism, Centru de informare si promovare turistica
  2. Referent – agent turism, Centru de informare si promovare turistica
  3. Sofer, Statie electrica biogaz
  4. Muncitor calificat-electrician, Statie electrica eoliana
  5. Guard, Sediul Primariei comunei
  ...
  Publicat la: 12.10.2015    Descarcă
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din data de 03.09.2015

  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanta, in sedinta ordinara din data de 03.09.2015, ora 10, in sala de sedinte a Consiliului local, avand pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015;
  2. Proiect de hotarare privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Crucea, judetul Constanta;
  3. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta;
  4. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Nasterea Maicii Domnului” din Crucea pentru achizitionarea unui clopot mare;
  5. Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare financiare ;
  6. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare;
  Publicat la: 24.08.2015   
 • Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de Stemă a comunei Crucea, judeţul Constanţa.
  Publicat la: 24.08.2015    Descarcă
 • Primăria Comunei Crucea, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector debutant, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crucea, compartimentul contabilitate, în data de 20 iulie 2015, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 22 iulie, ora 10.00, interviul...

  Publicat la: 15.06.2015    Descarcă