Anunţuri şi informări

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU)

112

 • ANUNŢ PRIVIND CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE P.U.Z.
  „ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL – SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ GĂLBIORI, comuna Crucea, jud. Constanța”

  In conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism in conformitate cu prevederile Hotărârii 91/31.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului, a Legii 350/2001 actualizata, privind amenajarea teritoriului si urbanismului,

  ANUNTAM demararea Etapei (Etapa 2-a – Etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent) de informare și consultare a publicului cu privire la consultarea documentației:
  „ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL – SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ GĂLBIORI, comuna Crucea, jud. Constanța”.

  Publicat la: 26.03.2018    Descarcă
 • ANUNŢ PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
  “ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL– SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ GĂLBIORI, comuna Crucea, jud. Constanța”

  În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.91/31.10.2011 privind „Regulamentul de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului” aducem la cunoștință vecinilor de teren și publicului interesat de a transmite observații și sugestii asupra propunerilor din documentația de urbanism „ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL– SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICĂ GĂLBIORI, comuna Crucea, jud. Constanta”...

  Publicat la: 20.03.2018    Descarcă
 • LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

  Primăria Comunei Crucea, județul Constanta organizează în data de 16 ianuarie 2018, ora 11°°, licitație publică de vânzare pentru terenul cu suprafața de 1.974 mp, amplasat în intravilanul satului Gălbiori , str. Cazanului , FN , comuna Crucea, județul Constanta

  Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Primăriei Comunei Crucea, str. Șoseaua Constanţei, nr.45, Comuna Crucea, județul Constanta, tel/fax 0241/874825 sau 0241/874703.

  Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Crucea până la data de 15 ianuarie 2018 ora 14°°.

  Publicat la: 03.01.2018    Descarcă
 • REZULTAT FINAL EXAMEN
  de ocupare a postului de şofer microbuz transport elevi din 06.09.2017

  1. LAZĂR FLORIN - 73,99 puncte - ADMIS
  Publicat la: 06.09.2017    Descarcă
 • Rezultatele probei „Selecția dosarelor de înscriere” la concursul din data de 06.08.2017

  Pentru funcția contractuală vacantă de ŞOFER MICROBUZ PENTRU TRANSPORT ELEVI:

  1. Dosar nr.4670/22.08.2017 - Admis
  2. Dosar nr.4731/25.08.2017 - Admis

  Publicat la: 30.08.2017    Descarcă
 • Primăria comunei Crucea, județul Constanta, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a postului contractual de SOFER MICROBUZ PENTRU TRANSPORT ELEVI.

  Concursul va avea loc în data de 6 septembrie 2017, ora 1000, proba scrisă, şi 7 septembrie 2017, ora 1000, proba interviu, la sediul primăriei.

  Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la compartimentul resurse umane din cadrul primăriei.

  ...
  Publicat la: 11.08.2017    Descarcă
 • Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea, din 09.08.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa de îndată din data de 09.08.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  • Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea
  Publicat la: 08.08.2016   
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea, din 29.07.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 29.07.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Crucea, judetul Constanta. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2016. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Butoi Ion. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind acordarea unor ajutoare financiare. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind acordarea unui ajutor de înmormântare. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind împuternicirea viceprimarului comunei Crucea, judetul Constanta de a participa la sedintele adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafata de 1799 m.p situat în Stupina, aleea Crisului nr. 7, judetul Constanta.
  UPDATE:
  • Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dobrin Iosif;
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea obiectivului de investitie „AMENAJARE TEREN DE SPORT LOCALITATEA CRUCEA, COMUNA CRUCEA JUDETUL CONSTANTA
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea obiectivului de investitie „REABILITAREA UNUI FOST IMOBIL DIN LOCALITATEA BALTAGESTI CU DESTINATIA SALA DE FESTIVITATI, COMUNA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA
  Publicat la: 21.07.2016   
 • Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea, din 11.07.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţă de îndată pentru data de 11.07.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie bancara în valoare de 257.614,50 lei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. (FNGCIMM), în vederea finantarii proiectului intitulat “Centru local de informare turistica în comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”, – derulat prin F.E.A.D.R. – masura 3.1.3”.
  Publicat la: 10.07.2016   
 • CONVOCATOR

  În conformitate cu prevederile art.30, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Prefectului Judeţului Constanţa nr.294/22.06.2016, se convoacă în şedinţa de constituire a Consiliului local al Comunei Crucea, în ziua de 24 iunie 2016, ora 14:00, în sala de festivităţi a Căminului cultural din localitatea Crucea, după cum urmează:

  Nr. crt. Numele şi prenumele Calitatea
  1. Frigioi Gheorghe primar
  2. Butoi Ion consilier PSD
  3, Crăciun Florina consilier PMP
  4. Drăgan Dorel consilier PSD
  5. Grăniceru Alexandru consilier PNL
  6. Leu Marian consilier PNL
  7. Lischievici Alexandru consilier PNL
  8. Moise Dan consilier PSD
  9. Moroianu Anica consilier PNL
  10. Panainte Mihaela consilier PSD
  11. Postelnicu Paraschivu consilier PNL
  12. Sandu Gheorghe consilier PSD
  13. Stănescu Constantin consilier PSD
  14. Tudorache Iulian consilier PNL

  ORDINEA DE ZI a sedintei este urmatoarea:

  1) Alegerea comisiei de validare;
  2) Prezentarea rezultatului validarii alegerii primarului;
  3) Validarea mandatelor consilierilor alesi;
  4) Depunerea juramantului de catre consilieri;
  5) Alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni;
  6) Depunerea juramantului de catre primar;
  7) Alegerea viceprimarului;
  8) Alegerea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
  Publicat la: 22.06.2016    Descarcă