Anunţuri şi informări

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU)

112

 • Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea, din 09.08.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa de îndată din data de 09.08.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  • Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea
  Publicat la: 08.08.2016   
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea, din 29.07.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 29.07.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Crucea, judetul Constanta. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2016. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Butoi Ion. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind acordarea unor ajutoare financiare. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind acordarea unui ajutor de înmormântare. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind împuternicirea viceprimarului comunei Crucea, judetul Constanta de a participa la sedintele adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta. Initiator: domnul Gheorghe Frigioi, primar comuna
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafata de 1799 m.p situat în Stupina, aleea Crisului nr. 7, judetul Constanta.
  UPDATE:
  • Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dobrin Iosif;
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea obiectivului de investitie „AMENAJARE TEREN DE SPORT LOCALITATEA CRUCEA, COMUNA CRUCEA JUDETUL CONSTANTA
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea obiectivului de investitie „REABILITAREA UNUI FOST IMOBIL DIN LOCALITATEA BALTAGESTI CU DESTINATIA SALA DE FESTIVITATI, COMUNA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA
  Publicat la: 21.07.2016   
 • Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea, din 11.07.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţă de îndată pentru data de 11.07.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie bancara în valoare de 257.614,50 lei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. (FNGCIMM), în vederea finantarii proiectului intitulat “Centru local de informare turistica în comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”, – derulat prin F.E.A.D.R. – masura 3.1.3”.
  Publicat la: 10.07.2016   
 • CONVOCATOR

  În conformitate cu prevederile art.30, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Prefectului Judeţului Constanţa nr.294/22.06.2016, se convoacă în şedinţa de constituire a Consiliului local al Comunei Crucea, în ziua de 24 iunie 2016, ora 14:00, în sala de festivităţi a Căminului cultural din localitatea Crucea, după cum urmează:

  Nr. crt. Numele şi prenumele Calitatea
  1. Frigioi Gheorghe primar
  2. Butoi Ion consilier PSD
  3, Crăciun Florina consilier PMP
  4. Drăgan Dorel consilier PSD
  5. Grăniceru Alexandru consilier PNL
  6. Leu Marian consilier PNL
  7. Lischievici Alexandru consilier PNL
  8. Moise Dan consilier PSD
  9. Moroianu Anica consilier PNL
  10. Panainte Mihaela consilier PSD
  11. Postelnicu Paraschivu consilier PNL
  12. Sandu Gheorghe consilier PSD
  13. Stănescu Constantin consilier PSD
  14. Tudorache Iulian consilier PNL

  ORDINEA DE ZI a sedintei este urmatoarea:

  1) Alegerea comisiei de validare;
  2) Prezentarea rezultatului validarii alegerii primarului;
  3) Validarea mandatelor consilierilor alesi;
  4) Depunerea juramantului de catre consilieri;
  5) Alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni;
  6) Depunerea juramantului de catre primar;
  7) Alegerea viceprimarului;
  8) Alegerea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
  Publicat la: 22.06.2016    Descarcă
 • Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea, din 16.06.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa de îndată din data de 16.06.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  Publicat la: 15.06.2016   
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea, din 30.05.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa extraordinară din data de 30.05.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul 2016 - Iniţiator: Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de intretinere a drumului communal DC 70 DN2A – CRISAN - Iniţiator: Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei si a Devizului privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de reparatii a drumului de interes local catre manastirea “Sf. Cruce” - Iniţiator: Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea.
  Publicat la: 27.05.2016   
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea, din 18.05.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 18.05.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind însusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Crucea, judetul Constanta - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  2. Proiect de hotarâre privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri – mijloace fixe si obiecte de inventar - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  3. Proiect de hotarâre privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2015 pentru S.C. Crucea Multiservice SRL - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  4. Proiect de hotarâre privind aprobarea investitiei “ÎMPREJMUIRE CIMITIR” din localitatea Crucea, jud. Constanta - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  5. Proiect de hotarâre privind aprobarea investitiei “EXTINDERE CIMITIR” din localitatea Stupina, jud. Constanta - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  Publicat la: 11.05.2016   
 • În vederea desfăşurării alegerilor locale, ce vor avea loc în 05.06.2016, în comuna Crucea, se delimitează secţiile de votare după cum urmează:

  Număr secţie de votare  414
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL CRUCEA
  UAT: CRUCEA Localitate: CRUCEA, nr. 46
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  415
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL GĂLBIORI
  UAT: CRUCEA Localitate: GĂLBIORI, nr. 11
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  416
  Sediul secţiei de votare  ŞCOALA PRIMARĂ NR. 1 BĂLTĂGEŞTI
  UAT: CRUCEA Localitate: BĂLTĂGEŞTI, nr. 49
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  417
  Sediul secţiei de votare  ŞCOALA PRIMARĂ NR. 2 CRIŞAN
  UAT: CRUCEA Localitate: CRIŞAN, Str. Amurgului, nr. 1
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  418
  Sediul secţiei de votare  ŞCOALA PRIMARĂ NR. 4 STUPINA
  UAT: CRUCEA Localitate: STUPINA, Nr. 1
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  419
  Sediul secţiei de votare  ŞCOALA PRIMARĂ NR. 3 ŞIRIU
  UAT: CRUCEA Localitate: ŞIRIU, Str. Moldovei, Nr. 4
  Străzi arondate: integral
  Publicat la: 26.04.2016    Descarcă
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea, din 27.04.2016
  Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea, din 27.04.2016 Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 27.04.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - Iniţiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2016 - Iniţiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  3. Proiect de hotarare privind actualizarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Crucea, judetul Constanta” - Iniţiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Crucea, judetul Constanta - Iniţiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  5. Proiect de hotarare privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasile Gheorghe - Iniţiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarilor de întretinere a drumului comunal DC 70 DN2A – CRISAN - Iniţiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea.
  Publicat la: 20.04.2016   
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea, din 05.04.2016
  Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea, din 05.04.2016 Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa extraordinară din data de 05.04.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea aderarii Comunei Crucea la ASOCIATIA FLAG DUNAREA DOBROGEANA - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  2. Proiect de hotarâre privind alocarea sumei pâna la 25 000 lei din bugetul local pe anul 2016 al comunei Crucea pentru acordarea unor pachete cadou, persoanelor vârstnice, copiilor si adultilor cu handicap, familiilor beneficiare ale ajutoarelor sociale din Comuna Crucea, cu ocazia sarbatorilor pascale din 2016 - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea.
  Publicat la: 01.04.2016