Anunţuri şi informări

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU)

112

 • Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea, din 16.06.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa de îndată din data de 16.06.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  Publicat la: 15.06.2016   
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea, din 30.05.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa extraordinară din data de 30.05.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul 2016 - Iniţiator: Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de intretinere a drumului communal DC 70 DN2A – CRISAN - Iniţiator: Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei si a Devizului privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de reparatii a drumului de interes local catre manastirea “Sf. Cruce” - Iniţiator: Frigioi Gheorghe – primarul comunei Crucea.
  Publicat la: 27.05.2016   
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea, din 18.05.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 18.05.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind însusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Crucea, judetul Constanta - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  2. Proiect de hotarâre privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri – mijloace fixe si obiecte de inventar - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  3. Proiect de hotarâre privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2015 pentru S.C. Crucea Multiservice SRL - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  4. Proiect de hotarâre privind aprobarea investitiei “ÎMPREJMUIRE CIMITIR” din localitatea Crucea, jud. Constanta - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  5. Proiect de hotarâre privind aprobarea investitiei “EXTINDERE CIMITIR” din localitatea Stupina, jud. Constanta - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  Publicat la: 11.05.2016   
 • În vederea desfăşurării alegerilor locale, ce vor avea loc în 05.06.2016, în comuna Crucea, se delimitează secţiile de votare după cum urmează:

  Număr secţie de votare  414
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL CRUCEA
  UAT: CRUCEA Localitate: CRUCEA, nr. 46
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  415
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL GĂLBIORI
  UAT: CRUCEA Localitate: GĂLBIORI, nr. 11
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  416
  Sediul secţiei de votare  ŞCOALA PRIMARĂ NR. 1 BĂLTĂGEŞTI
  UAT: CRUCEA Localitate: BĂLTĂGEŞTI, nr. 49
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  417
  Sediul secţiei de votare  ŞCOALA PRIMARĂ NR. 2 CRIŞAN
  UAT: CRUCEA Localitate: CRIŞAN, Str. Amurgului, nr. 1
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  418
  Sediul secţiei de votare  ŞCOALA PRIMARĂ NR. 4 STUPINA
  UAT: CRUCEA Localitate: STUPINA, Nr. 1
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  419
  Sediul secţiei de votare  ŞCOALA PRIMARĂ NR. 3 ŞIRIU
  UAT: CRUCEA Localitate: ŞIRIU, Str. Moldovei, Nr. 4
  Străzi arondate: integral
  Publicat la: 26.04.2016    Descarcă
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea, din 27.04.2016
  Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea, din 27.04.2016 Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 27.04.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - Iniţiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2016 - Iniţiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  3. Proiect de hotarare privind actualizarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Crucea, judetul Constanta” - Iniţiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Crucea, judetul Constanta - Iniţiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  5. Proiect de hotarare privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasile Gheorghe - Iniţiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarilor de întretinere a drumului comunal DC 70 DN2A – CRISAN - Iniţiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea.
  Publicat la: 20.04.2016   
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea, din 05.04.2016
  Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea, din 05.04.2016 Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa extraordinară din data de 05.04.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea aderarii Comunei Crucea la ASOCIATIA FLAG DUNAREA DOBROGEANA - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  2. Proiect de hotarâre privind alocarea sumei pâna la 25 000 lei din bugetul local pe anul 2016 al comunei Crucea pentru acordarea unor pachete cadou, persoanelor vârstnice, copiilor si adultilor cu handicap, familiilor beneficiare ale ajutoarelor sociale din Comuna Crucea, cu ocazia sarbatorilor pascale din 2016 - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea.
  Publicat la: 01.04.2016   
 • Primăria Comunei Crucea, vă informează că, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) demarează campania de recrutare a operatorilor de calculator ai secţiilor de votare, în baza normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9 din 28.10.2015 (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din data de 2 noiembrie 2015).

  Documentul poate fi consultat pe site-ul AEP la adresa de web:

  http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-locale,

  şi la secretariatul primăriei din strada Şoseaua Constanţei, nr. 45, Crucea, judeţul Constanta.

  Publicat la: 28.03.2016    Descarcă
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea, din 31.03.2016
  Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea, din 31.03.2016 Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 31.03.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  2. Proiect de hotarâre de aprobare situatiilor financiare si a contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Crucea, judetul Constanta, aferente anului 2015 - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  3. Proiect de hotarâre privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie bancara în valoare de 257.614,50 lei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. (FNGCIMM), în vederea finantarii proiectului intitulat “Centru local de informare turistica în comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”, derulat prin F.E.A.D.R. – masura 3.1.3” - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  5. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului social cu cazare „Centru de ingrijire pentru persoane vârsnice localitatea Stupina” - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  6. Proiect de hotarâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Crucea, judetul Constanta - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  7. Proiect de hotarâre privind vânzarea prin negociere directa a unei suprafete de teren intravilan, apartinând domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  8. Proiect de hotarâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de înmormantare - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea.
  Publicat la: 24.03.2016   
 • Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea, din 15.03.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa de îndată din data de 15.03.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  2. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice – localitatea Stupina, aprobarea organigramei și statului de funcții ale acestuia - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  Publicat la: 15.03.2016   
 • Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea, din 03.03.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanta, in sedinta de îndată din data de 03.03.2016, ora 09.00, in sala de sedinte a Consiliului local, avand pe ordinea de zi:
  • Proiect de hotarâre privind înfiinţarea Centrului Local de Informare Turistică din Crucea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.
  • Proiect de hotarâre privind sărbătorirea zilei de 8 Martie.
  Publicat la: 03.03.2016