Anunţuri şi informări

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU)

112

 • Primăria Comunei Crucea, vă informează că, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) demarează campania de recrutare a operatorilor de calculator ai secţiilor de votare, în baza normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9 din 28.10.2015 (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din data de 2 noiembrie 2015).

  Documentul poate fi consultat pe site-ul AEP la adresa de web:

  http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-locale,

  şi la secretariatul primăriei din strada Şoseaua Constanţei, nr. 45, Crucea, judeţul Constanta.

  Publicat la: 28.03.2016    Descarcă
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea, din 31.03.2016
  Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea, din 31.03.2016 Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 31.03.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  2. Proiect de hotarâre de aprobare situatiilor financiare si a contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Crucea, judetul Constanta, aferente anului 2015 - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  3. Proiect de hotarâre privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie bancara în valoare de 257.614,50 lei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. (FNGCIMM), în vederea finantarii proiectului intitulat “Centru local de informare turistica în comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”, derulat prin F.E.A.D.R. – masura 3.1.3” - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  5. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului social cu cazare „Centru de ingrijire pentru persoane vârsnice localitatea Stupina” - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  6. Proiect de hotarâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Crucea, judetul Constanta - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  7. Proiect de hotarâre privind vânzarea prin negociere directa a unei suprafete de teren intravilan, apartinând domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  8. Proiect de hotarâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de înmormantare - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea.
  Publicat la: 24.03.2016   
 • Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea, din 15.03.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanţa, în şedinţa de îndată din data de 15.03.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  2. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice – localitatea Stupina, aprobarea organigramei și statului de funcții ale acestuia - Inițiator: domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  Publicat la: 15.03.2016   
 • Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea, din 03.03.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanta, in sedinta de îndată din data de 03.03.2016, ora 09.00, in sala de sedinte a Consiliului local, avand pe ordinea de zi:
  • Proiect de hotarâre privind înfiinţarea Centrului Local de Informare Turistică din Crucea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.
  • Proiect de hotarâre privind sărbătorirea zilei de 8 Martie.
  Publicat la: 03.03.2016   
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea, din 29.02.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanta, in sedinta extraordinară din data de 29.02.2016, ora 09.00, in sala de sedinte a Consiliului local, avand pe ordinea de zi:
  • Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
  • Proiect de hotarâre privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Crucea, judetul Constanta;
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea în Judetul Constanta în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Constanta” - SMIS – CSNR 48462
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea si transportul deseurile din zona 5 Hârsova în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Constanta” - SMIS – CSNR 48462.
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea acordării unui imobil în compensare
  Publicat la: 24.02.2016   
 • Primăria comunei Crucea, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de asistent social, perioada nedeterminată din cadrul compartimentului - Asistenţă Socială...
  Publicat la: 18.02.2016    Descarcă
 • Şedinţa deîndată a Consiliului Local Crucea, din 17.02.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanta, in sedinta deîndată din data de 17.02.2016, ora 09.00, in sala de sedinte a Consiliului local, avand pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre a Consiliului Local Crucea privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii.
  Publicat la: 16.02.2016   
 • Primaria comunei Crucea, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea a cinci posturi vacante-functii contractuale, patru posturi din cadrul compartimentului postimplementare proiecte finantate din fonduri externe, si un post de guard din cadrul compartimentului administrative-gospodaresc, dupa cum urmeaza:

  1. Inspector – ghid turism, Centru de informare si promovare turistica
  2. Referent – agent turism, Centru de informare si promovare turistica
  3. Sofer, Statie electrica biogaz
  4. Muncitor calificat-electrician, Statie electrica eoliana
  5. Guard, Sediul Primariei comunei
  ...
  Publicat la: 12.10.2015    Descarcă
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din data de 03.09.2015

  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanta, in sedinta ordinara din data de 03.09.2015, ora 10, in sala de sedinte a Consiliului local, avand pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015;
  2. Proiect de hotarare privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Crucea, judetul Constanta;
  3. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta;
  4. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Nasterea Maicii Domnului” din Crucea pentru achizitionarea unui clopot mare;
  5. Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare financiare ;
  6. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare;
  Publicat la: 24.08.2015   
 • Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de Stemă a comunei Crucea, judeţul Constanţa.
  Publicat la: 24.08.2015    Descarcă