Anunţuri şi informări

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU)

112

 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea, din 29.02.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanta, in sedinta extraordinară din data de 29.02.2016, ora 09.00, in sala de sedinte a Consiliului local, avand pe ordinea de zi:
  • Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
  • Proiect de hotarâre privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Crucea, judetul Constanta;
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea în Judetul Constanta în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Constanta” - SMIS – CSNR 48462
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea si transportul deseurile din zona 5 Hârsova în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Constanta” - SMIS – CSNR 48462.
  • Proiect de hotarâre privind aprobarea acordării unui imobil în compensare
  Publicat la: 24.02.2016   
 • Primăria comunei Crucea, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de asistent social, perioada nedeterminată din cadrul compartimentului - Asistenţă Socială...
  Publicat la: 18.02.2016    Descarcă
 • Şedinţa deîndată a Consiliului Local Crucea, din 17.02.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanta, in sedinta deîndată din data de 17.02.2016, ora 09.00, in sala de sedinte a Consiliului local, avand pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre a Consiliului Local Crucea privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii.
  Publicat la: 16.02.2016   
 • Primaria comunei Crucea, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea a cinci posturi vacante-functii contractuale, patru posturi din cadrul compartimentului postimplementare proiecte finantate din fonduri externe, si un post de guard din cadrul compartimentului administrative-gospodaresc, dupa cum urmeaza:

  1. Inspector – ghid turism, Centru de informare si promovare turistica
  2. Referent – agent turism, Centru de informare si promovare turistica
  3. Sofer, Statie electrica biogaz
  4. Muncitor calificat-electrician, Statie electrica eoliana
  5. Guard, Sediul Primariei comunei
  ...
  Publicat la: 12.10.2015    Descarcă
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din data de 03.09.2015

  Se convoacă Consiliul local al Comunei Crucea, jud. Constanta, in sedinta ordinara din data de 03.09.2015, ora 10, in sala de sedinte a Consiliului local, avand pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015;
  2. Proiect de hotarare privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Crucea, judetul Constanta;
  3. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta;
  4. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Nasterea Maicii Domnului” din Crucea pentru achizitionarea unui clopot mare;
  5. Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare financiare ;
  6. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare;
  Publicat la: 24.08.2015   
 • Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de Stemă a comunei Crucea, judeţul Constanţa.
  Publicat la: 24.08.2015    Descarcă