Arhivă: Urbanism

Situaţiile Certificatelor de Urbanism şi a Autorizaţiilor de construire/desfiinţare: