Comuna CRUCEA judeţul CONSTANŢA
MONOGRAFIE

Bibliografie

 1. Arhivele Nationale, Serviciul Judetean Constanta, Fondul Agricol;
 2. Arhivele Nationale, Serviciul Judetean Constanta, Fondul Inspectoratului Cadastral Dobrogea;
 3. Arhivele Nationale, Serviciul Judetean Constanta, Fondul Prefecturii
 4. Arhivele Nationale, Serviciul Judetean Constanta, Fondul Primariei Crucea;
 5. Arhivele Nationale, Serviciul Judetean Constanta, Fond Sectia învatamânt Raion Hârsova;
 6. Arhivele Nationale, Serviciul Judetean Constanta, Fond Sfatul Popular Regiunea Dobrogea;
 7. [Administratia Nationala Apele Române], Planul de management al fluviului Dunarea, Deltei Dunarii, spatiului hidrografic Dobrogea si apelor costiere, www.rowater.ro;
 8. [Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta], Topul Societatilor Comerciale din judetul Constanta, 2012, Constanta, 2013
 9. Consiliul Local al Comunei Crucea, arhiva 1990-2014
 10. [Institutul Central de Statistica], Recensamântul general al României din 1941, Bucuresti, 1944;
 11. [Institutul Central de Statistica], Îndreptarul statistic al Judetului Constanta. Rezultatele provizorii ale recensamântului agricol si al populatiei de la 25 ianuarie 1948, Bucuresti, 1948;
 12. [Directia Judeteana de Statistica Constanta], Judetul Constanta, Date Statistice, 1981;
 13. [Institutul National de Statistica si Statistica Economica, Directia Judeteana de Statistica Constanta], Anuarul statistic al Judetului Constanta, 2011;
 14. [Institutul National de Statistica si Statistica Economica, Directia Judeteana de Statistica Constanta], Recensamântul populatiei si al locuintelor 2011 - rezultate definitive;
 15. Abaseaca, Maria, profesor Monografia comunei Crucea, Jud. Constanta - Studiul fizico si economico-geografic al comunei Crucea, judetul Constanta, cu elemente de sistematizare a teritoriului, lucrare grad didactic 1,1975;
 16. Alexandrescu, A.D., Statui traco-scitice în Dobrogea, în SCIV, 9,1958;
 17. Arbore A.P., Din etnografia Dobrogei - contributiuni la asezarile tatarilor si turcilor în Dobrogea, Tipografia Curtii Regale, Bucuresti, 1920, www.biblioteca.ct.ro;
 18. Bitoleanu I., Radulescu A., Istoria românilor dintre Dunare si Mare, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1979
 19. Bratescu C., Noile denumiri de sate din Dobrogea - Veche, în Analele Dobrogei 1924 - 1925, www.dacoromanica.ro
 20. Chioaru, Alexandru, Fruntasi în întrecerea socialista de la G.A.S. Stupina, în Dobrogea Noua, nr. 4874, 08.04.1964;
 21. Culea, D. Apostol, Cât trebuie sa stie oricine despre Dobrogea, Ed. Casei Scoalelor, Bucuresti, 1928, www.bibliotecaconstanta.ro;
 22. Duciu, Doina, Dobrogea si transhumanta transilvana, partea I si II, www.infodobrogea.ro;
 23. Georgescu, M., Alte asezari bastinase din perioada preromana în zona Capidava, în Pontica XII;
 24. Grosu, Ion, profesor, Monografia întreprinderii Agricole de Stat Stupina, judetul Constanta, lucrare grad didactic 1,1985;
 25. Elelgiu, Vasile, Scoala primara din Dobrogea în curs de 40 de ani (1879 - 1919), în Analele Dobrogei, nr. 2,1920, www.dacoromanica.ro;
 26. Horia, C.M., „Istoria României în date", Ed. Enciclopedica Româna, Bucuresti, 1971;
 27. Ionescu Dobrogeanu, M.D., Dobrogia în pragul veacului al XX-lea, Atelierele Grafice J.V. Socecu, Bucuresti, 1904;
 28. Iorga, Nicolae, Drepturi Nationale si politice în Dobrogea, Editura Fundatiei Culturale Regele Mihai, 1933, www.dacoromanica.ro;
 29. Iorga, Nicolae, Istoria românilor, voi. II, Oamenii pamântului, ed. II, Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 1992;
 30. Lahovari, G.I., Marele Dictionar Geografic al României, Voi. I - V, Stabilimentul Grafic J.V. Socecu, Bucuresti, 1898 - 1902;
 31. Negulescu N.T., Judetul Constanta în anii 1916 si 1922/23, Tipografia Victoria George I. Georgescu, Constanta, 1924;
 32. Nedelea, Marin, Istoria României în date 1940 - 1995, Ed. Niculescu, Bucuresti, 1997;
 33. Popescu E., Aspecte ale romanizarii în studii clasice, 1967;
 34. Popescu, Nicolae; Ielenicz, Mihai, „Relieful podisului Dobrogei - caracteristici si evolutie", în Analele Universitatii Bucuresti, Geografie, 2003, www.annalsreview.geo.unibuc.ro;
 35. Radulescu, D.C., Învatamântul public din România în secolul al XÎX-lea - Evolutie si consecinte sociale, în Calitatea Vietii, XIV, nr. 2, 2003;
 36. Radulescu, D.C., Învatamântul românesc 1948 - 1989 - între deriva si recuperare institutional - functionala, în Calitatea Vietii, XVIII, nr. 3-4, 2006;
 37. Scorpon, C., Aspecte ale continuitatii si romanizarii bastinasilor din Dobrogea, în Pontica III;
 38. Tomoroga, Petru, Agricultura Dobrogei, Ed. Ceres, Bucuresti, 1974;
 39. Vâlsan, George, Graiul românesc, I, nr. 7, 1927, https://ro.wikipedia.org/wiki/Graiul_dician;
 40. Vârnav, Scarlat C., Situatiunea generala a judetului Constanta la începutul anului 1903. Expunere întocmita de Scarlat C. Vârnav, Prefectul Judetului Constanta. Tipografia Aurora, Frati Grigoriu, 1904;
 41. Vladescu-Olt, M., Constitutia Dobrogei, Tipografia Dor. P. Cucu, Bucuresti, 1908, www.biblioteca.ct.ro;
 42. ***, Monitorul Oficial al României, nr 221, 30 decembrie 1882, www.dacoromanica.ro;
 43. ***, Statistica stiutorilor de carte din România, Stabilimentul de Arte Grafice Albert Baer, Bucuresti, 1915, www.dacoromanica.ro;
 44. ***, Inaugurarea festiva a noului local de scoala din Satischioi, în ziarul Marea Neagra, nr. 6,17 septembrie 1923, www.dacoromanica.ro;
 45. ***, Monitorul Judetului Constanta - Tablou de împartire administrativa a judetului Constanta, în Analele Dobrogei, 1926, www.dacoromanica.ro;
 46. ***, Tablou de regruparea comunelor rurale, Monitorul Oficial si Imprimeria Statului, Bucuresti, 1931, www.dacoromanica.ro;
 47. ***, Eparhia Constanta - Zece ani de autonomie bisericeasca, Tipografia Moderna Calarasi, 1936;
 48. ***, Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 859/2007, www.tyc.ro/rauplatnic/anexe_pdf.859_04_2007.pdf;
 49. http://www.arhivelenationale.ro;
 50. http://www.atlassen.info;
 51. http://www.bergbook.com;
 52. http://www.capidava.ro;
 53. http://www.cimec.ro/Monumente/ListaMonumentelorlstorice/LMN/Constanta/cta.pdf;
 54. http://www.ccina.ro;
 55. http://www.cjc.ro;
 56. http://www.commons.wikipedia.org;
 57. http://www.crucea.judetul-constanta.ro;
 58. http://www.depts.washington.edu;
 59. http://www.earth.unibuc.ro;
 60. http://www.en.academic.ru;
 61. http://www.fototecaortodoxiei.ziarullumina.ro;
 62. http://www.geotutorials.ro;
 63. http://www.infodobrogea.ro;
 64. http://lege5.ro;
 65. http://www.lege-online.ro;
 66. http://www.numisfera.ro;
 67. http://www.romaniainterbelica.ro;
 68. http://www.scritube.com/geografie;
 69. http://www.softconsulting.cluj.astral.ro;
 70. http://surupaceanu.ro;
 71. http://telegrafonline.ro;
 72. http://umk.ro;
 73. http://wikimedia.org;
 74. http://ziuaconstanta.ro;