Buletin informativ

Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice

Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției sau autorității publice

Numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice

Program cu publicul

Audiențe

Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

Programele și strategiile instituției publice

Lista cuprinzând documentele de interes public

Lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate conform legii

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității și instituției publice