Comuna CRUCEA judeţul CONSTANŢA
MONOGRAFIE

Capitolul I - Poziţionare geografică. Elemente ale cadrului natural

1. Poziţionare geografică

Vizualizează imaginea mărită
Poziţionare geografică

Din punct de vedere al coordonatelor geografice, teritoriul comunei Crucea este localizat la intersecţia paralelei de 44°32' latitudine nordică cu meridianul de 28°13' longitudine estică.

Sub aspect fizico-geografic, comuna Crucea este amplasată în partea centrală a Dobrogei, în sectorul vestic al acesteia, respectiv podişul Dorobanţului, la sud de podişul Casimcei. Teritoriul comunei se întinde pe direcţia nord-sud şi cuprinde interfluviile create de văile Gălbiori, Crucea, Stupina şi Şiriu, cu excepţia ultimei, celelalte având confluenţa în valea Boasgic.

Comuna are în componenţa sa, şase sate, Crucea, reşedinţă de comună - amplasată, relativ, în centrul zonei administrate, Băltăgeşti - localizată la 8 km sud faţă de reşedinţa de comună, Gălbiori - amplasată la 6 km sud-est faţă de centrul administrativ, Stupina - amplasată la 6 km nord-vest de Crucea, Crişan şi Şiriu situate la 9, respectiv 13 km în direcţia nord-est de centrul comunei.1

Comuna Crucea se învecinează la nord cu localităţile Horia, Saraiu şi Vulturu, la sud cu localităţile Siliştea, Dorobanţu şi Târguşor, la est cu localităţile Pantelimon şi Runcu şi la vest cu localităţile Topalu, Dunărea şi Seimeni.

Suprafaţa comunei este de 24.374 ha din care 929,111 ha sunt ocupate de intravilanul celor 6 localităţi componente ale comunei. Comuna Crucea este comună de gradul II, conform Legii 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea IV.1

Comuna este străbătută de Drumul Naţional 2A (Drumul European E60) Constanţa - Urziceni, care traversează satele Gălbiori, Crucea şi Stupina.

Alte căi rutiere sunt drumul judeţean 224 Crucea - Băltăgeşti şi drumul judeţean 226B ce face legătura între DN2A şi comuna Pantelimon.


Surse:
1 - www.crucea.judetul-constanta.ro