Comuna CRUCEA judeţul CONSTANŢA
MONOGRAFIE

Capitolul I - Poziţionare geografică. Elemente ale cadrului natural

4. Regim hidrologic

Teritoriul comunei Crucea, suprapus peste o parte a cursului pârâului Dunărea (Boasgic), este localizat în bazinul hidrografic Dunărea, aflat în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral Constanţa. Pârâul Dunărea, monitorizat în permanenţă de la staţia administratorului de la Băltăgeşti, are o lungime de circa 16 km şi un debit anual mediu de 0,012 mc/secundă.

Cursul de apă este alimentat în permanenţă de cele două izvoare permanente de pe teritoriul satului Crucea şi de alte izvoare mici din zona colinară. Periodic, primăvara şi toamna, pârâul este alimentat de apele rezultate din topirea zăpezii sau ploile îndelungate.

Pe teritoriul comunei, pârâul are o direcţie de curgere NE- SV, iar datorită pantei de scurgere mici, de numai un metru pe kilometru, în lunca sa formează câteva meandre. Gura de vărsare a pârâului în fluviul Dunărea se află lângă localitatea cu acelaşi nume.

Pe teritoriul comunei, în zona satelor Crişan şi Şiriu,sunt regăsite corpuri de apă nepermanente, formate în valea Şiriului, alimentate în principal din precipitaţiile de primăvară şi toamnă şi aversele estivale.

Vizualizează imaginea mărită
Spaţiul hidrografic al Dobrogei
şi apele costiere 1
Vizualizează harta online
Cursul pârâului Dunărea
 
Vizualizează harta online
Valea Şiriu
 
Vizualizează imaginea mărită
Distribuţia corpurilor de apă
subterană în Dobrogea 1

Teritoriul comunei Crucea suprapune corpul de apă subterană RODL05 Dobrogea centrală, administrat de Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral Constanţa.

Corpul de ape freatice este de tip poros-permeabil, fiind localizat în aluviuni actuale şi subactuale (atribuite Holocenului), în depozite loessoide (Pleistocen superior - Holocen), în loess (Pleistocen mediu - Pleistocen superior), precum şi la limita dintre loessuri/loessoide şi partea terminală alterată a calcarelor (atribuite Jurasicului mediu, Jurasicului superior sau Cretacicului inferior) sau a şisturilor verzi (atribuite Precambrianului superior). Datorită constituţiei litologice, caracteristicilor geomorfologice şi condiţiilor structural-tectonice, corpul prezintă mari variaţii de ordin cantitativ şi calitativ, atât pe orizontală cât şi pe verticală. Acest corp constituie sursa principală de alimentare cu apă a majorităţii localităţilor din Dobrogea Centrală.


Surse:
1 - Planul de management al fluviului Dunărea, Deltei Dunării, spaţiului hidrografic Dobrogea şi apelor costiere, pag. 8, 193 (document pdf, 13,995 MB, Link 1, Link 2)