Comuna CRUCEA judeţul CONSTANŢA
MONOGRAFIE

Capitolul IV - Aspecte economice

IV.2 Creşterea animalelor

Întinsele câmpii ale Dobrogei au oferit, din vremurile cele mai îndepărtate, condiţii propice pentru creşterea animalelor, printre acestea numărându-se cabalinele, bovinele, ovinele şi porcinele. Respectând structura administrativ teritorială a diferitelor perioade, preocupări relativ constante pentru elaborarea şi menţinerea unei statistici în acest sens, au fost consemnate începând cu anul 1900.

Vizualizează imaginea mărită
Populaţia cabalină, 1900 1
Vizualizează imaginea mărită
Ovine şi caprine, 1900 2
Vizualizează imaginea mărită
Vite cornute, 1900 3
Vizualizează imaginea mărită
Porcine, 1900 4
Vizualizează imaginea mărită
Animale domestice, 1916 5
Vizualizează imaginea mărită
Animale domestice, 1922 6
Vizualizează imaginea mărită
Animale domestice, 1948

Suplimentar producţiei agricole vegetale, creşterea animalelor a deţinut o pondere importantă în activitatea cooperativelor agricole de producţie de pe raza satelor arondate comunei Crucea.

Astfel, în anul 1975, la nivelul comunei Crucea existau 2.950 capete taurine, dintre care 650 aparţineau I.A.S.-urilor Stupina şi Crucea, 35.000 de ovine, dintre care 19.200 aparţineau I.A.S.-urilor, şi un efectiv de 6.000 păsări. Întrucât terenul agricol al comunei era cultivat şi cu floarea soarelui, fiecare C.A.P. a avut în vedere procurarea de stupi de albine 7.

Concomitent cu creşterea efectivului raselor s-a urmărit şi dezvoltarea bazei furajere şi a construcţiilor zootehnice (în satul Crişan exista în construcţie un complex pentru porcine)8.

Asemenea sectorului agricol, după 1990, activitatea a continuat şi în ceea ce priveşte producţia zootehnică, în tabelele următoare fiind prezentaţi principalii indicatori ai domeniului, pentru perioada 1992-2003 9.

Vizualizează imaginea mărită
Zootehnia, 1992-1997
Vizualizează imaginea mărită
Zootehnia, 1998-2003

Surse:
1 - M.D. Ionescu Dobrogeanu, Dobrogia în pragul veacului al XX-lea", Atelierele Grafice J.V.Socec, Bucureşti, 1904, p. 782-783
2 - Idem, p. 792
3 - Idem, p. 786-787
4 - Idem, p. 795
5 - Negulescu N.T., Judeţul Constanţa în anii 1916 şi 1922/23, Tipografia Victoria George I. Georgescu, Constanţa, 1924, p. 254, p. 265, p. 271
6 - Idem, p. 254, p266, p. 271
7 - Abăseacă, M., „Monografia comunei Crucea - judeţul Constanţa”, 1975, p. 63-64
8 - Idem, p. 63
9 - www.cjc.ro (fişa localităţii)