Comuna CRUCEA judeţul CONSTANŢA
MONOGRAFIE

Capitolul IV - Aspecte economice

IV.3 Forţa de muncă

Agricultura şi implicit zootehnia, datorită specificului zonei, au fost ramurile productive care au concentrat marea majoritate a populaţiei apte de muncă de la nivelul comunei Crucea, atât înainte cât şi după colectivizare, statistica prezentă reliefând că domeniile menţionate, deşi înregistrează o scădere abruptă a numărului de angajaţi, păstrează totuşi primul loc ca grad de ocupare a forţei de muncă.

Date din perioada anilor 1970 - 1980 evidenţiază că pe raza comunei Crucea, C.A.P. şi I.A.S. existente angajau aproximativ 2.200 de persoane, la fiecare 100 ha fiind distribuiţi circa 10 oameni. Participarea membrilor C.A.P. la muncă se realiza în proporţie de 82%, ponderea majoritară revenind persoanelor de sex feminin, aspect datorat în parte şi muncii în „acord global”.

Anterior anului 1989, în cadrul procesului de zonare pe criterii economice a teritoriului naţional, la propunerea Comitetului Superior al Agriculturii, comuna Crucea a fost încadrată în zona de producţie cereale - carne, aceasta fiind zona de cea mai mare întindere şi cea mai mare pondere în terenul agricol şi arabil 1.

Renunţarea, după anul 1990 la sistemul de producţie bazat pe unităţile agricole de producţie de stat sau colective a avut o serie de repercusiuni negative asupra forţei de muncă existente la nivelul comunei Crucea, astfel că în 2008, numai 79 de persoane au fost înregistrate oficial, pe baza unui contract de muncă, ca activând în sectorul agricol sau derulând activităţi conexe acestuia.

Pentru perioada 1992-2008 2, statistica forţei de muncă pentru comuna Crucea, indică următoarele:

Vizualizează imaginea mărită
Forţa de muncă, 1992-1997
Vizualizează imaginea mărită
Forţa de muncă, 1998-2003
Vizualizează imaginea mărită
Forţa de muncă, 2004-2008

Surse:
1 - Abăseacă M., „Monografia comunei Crucea - judeţul Constanţa, 1975, p. 64
2 - www.cjc.ro_(fişa localităţii)