Comuna CRUCEA judeţul CONSTANŢA
MONOGRAFIE

Capitolul IV - Aspecte economice

IV.5 Transporturi

Infrastructura de transport existentă pe raza comunei Crucea este formată strict de căile rutiere, respectiv drumuri naţionale, drumuri judeţene şi comunale, ce asigură legătura satelor comunei, atât între ele, cât şi cu celelalte localităţi ale judeţului.

Faţă de centrul de comună cea mai apropiată haltă de cale ferată se află în comuna Nicolae Bălcescu, utilizată pentru traficul de marfă, transportul feroviar de călători fiind efectuat, în funcţie de relaţie, din Constanţa, Medgidia sau Cernavodă.

Din punct de vedere al transportului aerian, cea mai apropiată locaţie de gen, faţă de comună, este Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu.

Traficul rutier major se desfăşoară pe DN 2A, care face legătura între Constanţa-Hârşova-Bucureşti, şi care străbate satele Gălbiori, Crucea, Stupina.

Legătura dintre sate se face prin drumuri judeţene. Satul Băltăgeşti este legat de reşedinţa de comună prin DJ 224 (ce face legătura între Medgidia şi Crucea), iar satele Şiriu şi Crişan prin DJ 15 şi drumurile comunale 262 şi 261.

De remarcat este faptul că actualul drum DN 2A a păstrat traseul şoselei Canara - Hârşova, menţionată de M.D. Ionescu Dobrogeanu ca fiind „de foarte mare importanţă economică şi strategică”, cu o lungime de 71 km+915 m. Autorul aminteşte localităţile străbătute de această şosea, inclusiv cele ale actualei comune Crucea, şi anume Saragea, Satişchioi şi Erkesek: „Spre N.V. de Carol I, şoseaua urcă dealul Dorobanţul la satul Dorobanţul, după care coboară la Saragea, trece pe la poalele dealului Alah-Bair, şi coborând în valea Satişchioi, trece râul pe un pod boltit lung de 15 m, construit în 1899. Aici se află şi satul Satişchioi. între Satişchioi şi Erkesek şoseaua trece un afluent al văii Satişchioi peste un podeţ dalat construit în 1901, şi valea Erkesek pe un pod de 24,5 m lungime construit în 1901. La Erkesek vine şoseaua de la Medgidia1.

Vizualizează imaginea mărită
Harta căilor de comunicaţii, 1900
Vizualizează imaginea mărită
Reţeaua rutieră, 2014 2

Surse:
1 - Ionescu Dobrogeanu M.D., „Dobrogia în pragul veacului al XX-lea", Atelierele Grafice J.V.Socec, Bucureşti, 1904, p. 691
2 - Regia autonomă judeţeană de drumuri şi poduri Constanţa