Comuna CRUCEA judeţul CONSTANŢA
MONOGRAFIE

Capitolul V - Viaţa social politică

V.1 Administraţie

V.1.2 Administraţia publică

După cum am mai menţionat, satele ce compun actuala comună Crucea, în decursul istoriei, au aparţinut unor jurisdicţii administrativ-teritoriale total diferite de cea din prezent.

În perioada 1878 - 1910, satele ce compun actuala comună Crucea au aparţinut comunelor Şiriu din plasa Hârşova şi Taş-Punar din plasa Medgidia.

Informaţii de natură administrativă privind cumunele Şiriu şi Taş-Punar, ne oferă M.D. Ionescu Dobrogeanu, la începutul secolului al XX-lea, de la care ştim cu certitudine următoarele:

- comuna Şiriu cuprindea cu tot cu satul de reşedinţă, nouă sate, printre care se numără şi cătunele Capugi (Crişan), Erkesek (Stupina), Satişkioi Român şi Tătar (Crucea), cu 867 contribuabili avea un buget de 48.175 lei la venituri şi 13.735 lei la cheltuieli, dând un excedent de 34.340 lei. Localul primăriei a fost clădit în 1879 1;

- comuna Taş Punar (Siliştea) cuprindea patru sate, printre care se numără Băltăgeşti şi Saragea (Gălbiori), cu 360 contribuabili avea un buget de 10.955 lei la venituri, 5.545 lei la cheltuieli, rămânând un excedent de 5.410 lei 2.

Din actele de măsurare, delimitare şi parcelare, dar şi din procesele verbale identificate în arhive, pentru cătunele comunelor Şiriu şi Taş-Punar, am identificat ca primari în perioada 1882-1886 următorii: Mustafa Abil, primarul comunei Şiriu în anii 1882 şi 1883, Fazie Arif - 1882, Stoica Coda - 1885 şi Niţă Metani - 1886 primari ai comunei Taş-Punar.

In perioada antemergătoare Primului Război Mondial şi până la instalarea regimului comunist în anul 1950, localităţile la care facem referire în lucrare, au aparţinut comunelor: Muslubei (Horia), Saragea (Gălbiori) şi Satişchioi (Crucea). Despre aceste comune, în perioada 1916-1922, ne oferă informaţii de natură administrativă prefectul judeţului Constanţa, la acea dată, domnul N.T. Negulescu.

Astfel, comuna Muslubei ce se compunea din satul de reşedinţă Muslubei (Horia) şi satele Şiriu, Capugiu (Crişan) şi Muslu (Cloşca), nu deţinea local propriu al primăriei, ci era instalată în local luat cu chirie pentru care se plătea anual 300 de lei. Acelaşi autor prezintă succint şi resursele financiare bugetare ale comunei, pentru anul 1916, bugetul ordinar la venituri şi cheltuieli era de 10.353 lei, bugetul extraordinar la venituri 13.417 lei şi la cheltuieli 4.833 lei, iar bugetul sergenţilor la venituri şi cheltuieli era de 4.500 lei. în anul 1922 bugetul ordinar la venituri şi cheltuieli era de 28.528 lei, iar bugetul extraordinar la venituri şi cheltuieli era de 6.203 lei.

„Comisiunea interimară” a comunei Muslubei în anul 1923, era formată din Ion Boroş, preşedinte şi membrii: Stan Paciu, Drăgan Sava, Ştefan Şeitan, Stan Băutu, Gh. S. Boeru, Agi Vefa, Omer Refi, Memet Mustafa Abil, Şerban G. Ioan 3.

Primăria comunei Saragea, compusă din satul de reşedinţă Saragea (Gălbiori) şi satul Băltăgeşti, nu dispunea de local propriu, era instalată în local luat cu chirie pentru care se plătea 360 lei anual. Bugetul ordinar al comunei, în anul 1916, era de 5.807 lei la venituri şi cheltuieli, bugetul extraordinar la venituri de 4.695 lei, şi la cheltuieli de 1.395 lei, bugetul sergenţilor era de 5.966 lei la venituri şi la cheltuieli de 3.880 lei. În anul 1922, bugetul ordinar la venituri şi cheltuieli a fost de 20.995,88 lei, iar bugetul extraordinar la venituri şi cheltuieli era de 4.575 lei.

Comisia interimară a comunei Saragea în anul 1923 era formată din: Ion I. Gurgău, preşedinte, Moise Dobre, Crăciun I. Gh., Oprea Gogea, Şerban N. Pavel, Ion Arghir, Ion Coadă, Vasile Purcărea şi Bănică Zahareanu, membri 4.

Primăria comunei Satişchioi, compusă din satul de reşedinţă Satişchioi (Crucea) şi satul Erchesec (Stupina), era instalată în local cu chirie, pentru care se plătea anual 250 lei. în anul 1916 bugetul ordinar al comunei era de 11.545 lei la venituri şi cheltuieli, iar bugetul extraordinar de 8.661 lei la venituri şi 5.209 lei la cheltuieli. În anul 1922, bugetul ordinar al comunei era de 28.528 lei la venituri şi cheltuieli, în timp ce bugetul extraordinar a fost de 6.203,35 lei atât la venituri cât şi la cheltuieli.

Comisia interimară a comunei Satişchioi în anul 1923 era formată din: Tudorache V. Stan, preşedinte, Petrache A. Petre, Nicolae G. Nica, Teodor G. Iosef, Ion T. Mototolea, Cristea Cherchia, Ilie G. Andrei, Năstase Panchici şi Decu Costache, membri 5.

După anul 1931 toate localităţile Dobrogene sunt botezate cu nume româneşti.

Din registrele de stare civilă ale comunei Crucea, dar şi din alte documente disponibile în arhivele judeţului au fost identificaţi pentru perioada 1910-1945 următorii primari/preşedinţi ai comisiei interimare din comuna Satişchioi/Crucea:

Vizualizează imaginea mărită
Tabel edili, 1910-1945

Perioada 1950-1968, a fost de asemenea, marcată de schimbări administrativ-teritoriale pentru localităţile actualei comune Crucea. Astfel, ca urmare a legii raionării teritoriului Republicii Populare Române din anul 1950, satele ce compuneau comuna Gălbiori au fost arondate comunei Crucea, centrul comunal stabilindu-se la Crucea, din componenţa noii comune formate făceau parte satele: Băltăgeşti, Crucea, Gălbiori şi Stupina.

Perioada 1968 şi până în prezent, încheie această împărţire administrativ-teritorială pentru localităţile la care facem referire, în sensul că, în februarie 1968 satele Şiriu şi Crişan se desprind de comuna Horia şi sunt arondate comunei Crucea. De la acea dată şi până în prezent comuna nu a mai suferit alte modificări de natură administrativ-teritorială.

Din registrele de stare civilă ale comunei Crucea au fost identificaţi pentru perioada 1951 - până în prezent următorii primari/preşedinţi ai Sfatului popular şi viceprimari din comuna Crucea:

Vizualizează imaginea mărită
Tabel preşedinţi Sfat Popular, 1951-1968
Vizualizează imaginea mărită
Tabel primari şi viceprimari, 1968-1996
Vizualizează imaginea mărită
Tabel consilieri locali, 1992-1996 6
Vizualizează imaginea mărită
Tabel consilieri locali, 1996-2000 7
Vizualizează imaginea mărită
Tabel consilieri locali, 2000-2004 8
Vizualizează imaginea mărită
Tabel consilieri locali, 2004-2008 9
Vizualizează imaginea mărită
Tabel consilieri locali, 2008-2012 10
Vizualizează imaginea mărită
Tabel consilieri locali, 2012-2016 11

Surse:
1 - M.D. Ionescu Dobrogeanu, „Dobrogia în pragul veacului al XX-lea", Atelierele Grafice J.V.Socec, Bucureşti, 1904, p. 423
2 - Idem, p. 456
3 - Negulescu N.T., Judeţul Constanţa în anii 1916 şi 1922/23, Tipografia Victoria George I. Georgescu, Constanţa, 1924, p. 251
4 - Idem, p. 263
5 - Idem, p. 268
6 - Arhiva Consiliului Local al comunei Crucea, Convocator nr. 1022/21.11.1994
7 - Arhiva Consiliului Local al comunei Crucea, Dispoziţia primarului nr. 46/12.12.1997
8 - Arhiva Consiliului Local al comunei Crucea, Convocator nr. 1394/21.05.2002
9 - Arhiva Consiliului Local al comunei Crucea, Convocator nr. 1749/27.04.2007
10 - Arhiva Consiliului Local al comunei Crucea, Adresă către Consiliul Judeţean Constanţa
11 - Arhiva Consiliului Local al comunei Crucea, Convocator Şedinţă ordinară 17.10.2014