Comuna CRUCEA judeţul CONSTANŢA
MONOGRAFIE

Capitolul V - Viaţa social politică

V.1 Administraţie

V.1.3 Utilităţi publice

a) Alimentarea cu apă potabilă

La nivelul anului 1916 existau, pentru alimentarea cu apă a populaţiei, fântâni din piatră bine întreţinute: 35 la Şiriu, 26 la Capugiu, 66 la Saragea, 46 la Băltăgeşti, 140 la Satişchioi şi 65 la Erchesec, dar şi câte o cişmea în satele Saragea şi Băltăgeşti 1. Multe din acestea au fost distruse în perioada Primului Război Mondial, astfel că la nivelul anilor 1922 numărul surselor de apă era mai mic, comparativ cu anul 1916, după cum urmează: Şiriu - 7 fântâni, Capugiu - 10 fântâni, Saragea - 16 fântâni şi 22 cişmele, Băltăgeşti - 24 fântâni, Satişchioi - 48 fântâni cu scripete şi 4 fântâni cu cumpănă, Erchesec - 23 fântâni, din care 21 cu scripete şi 2 cu cumpănă 2.

În anul 1973, comuna dispunea de o reţea de distribuţie a apei în lungime de 25,1 km dintre care 6 km reveneau satului Crucea, 4 km la Băltăgeşti, 3,5 km la Stupina, 1,5 km la Gălbiori, 7,1 km la Crişan şi 3 km satului Şiriu, alimentarea cu apă potabilă a comunei fiind asigurată de puţuri localizate în fiecare sat, apa deservind atât populaţia, cât şi sectoarele zootehnice ale I.A.S.-urilor şi C.A.P.-urilor din comună. Reţeaua de apă potabilă era prevăzută, de-a lungul şoselelor, cu hidranţi de incendiu. În ceea ce priveşte sistemul de canalizare pentru scurgerea apelor menajere, acesta nu exista în comuna Crucea la acea dată. Apele superficiale erau dirijate prin rigole către văile mărginaşe vetrelor de sat 3.

Pentru perioada 2003-2011 4, sunt consemnate următoarele:

Vizualizează imaginea mărită
Reţeaua de distribuţie a apei potabile

În prezent localitatea Crucea dispune de sistem de alimentare cu apă potabilă centralizat asigurat de două fântâni cu adâncimea cuprinsă între 13-15 m, acestea fiind echipate cu pompe submersibile care refulează apa într-un rezervor de înmagazinare cu capacitatea de 250 mc, de unde este pompată cu ajutorul unei staţii de pompare în reţeaua de distribuţie a localităţii. înainte de înmagazinarea apei în rezervor, aceasta este tratată şi clorinată.

Reţeaua de distribuţie a localităţii este formată din conducte cu o lungime totală de 8.751 m, întregul sistem de alimentare cu apă al localităţii a fost executat în anul 2004 din materiale noi, performante. Odată cu finalizarea lucrărilor, circa 75% din gospodării au fost racordate la reţeaua de distribuţie a apei, iar celelalte gospodării dispun de fântâni proprii 5.

b) Alimentarea cu energie electrică

Odată cu realizarea sistemului energetic naţional din perioada 1954 - 1958, au fost electrificate şi localităţile ce compun actuala comună Crucea.

La nivelul anului 1975 situaţia electrificării satelor se prezenta astfel: satul Crucea avea 368 gospodării electrificate, satul Băltăgeşti 184, satul Stupina 187, satul Gălbiori 80, satul Crişan 126, iar satul Şiriu 117. Datorită electrificării totale a comunei a crescut numărul abonamentelor la radio şi televiziune. Astfel, în anul 1973, existau în comună 840 abonamente la radio şi 400 de abonamente TV 6.

În prezent întreaga comună este electrificată. Sistemul de alimentare cu energie electrică a localităţilor comunei, cuprinde reţea de distribuţie de medie tensiune în montaj aerian, posturi de transformare de tip aerian şi reţele de distribuţie de joasă tensiune ce alimentează consumatorii de energie electrică şi iluminatul stradal.


Surse:
1 - Negulescu N.T., Judeţul Constanţa în anii 1916 şi 1922/23, Tipografia Victoria George I. Georgescu, Constanţa, 1924, p. 254,265,271
2 - Ibidem
3 - Abăseacă Maria, Monografia Comunei Crucea jud. Constanţa, 1975, p. 75-76
4 - www.cjc.ro
5 - www.crucea.judetul-constanta.ro
6 - Abăseacă Maria, Monografia Comunei Crucea jud. Constanţa, 1975, p. 75