Comuna CRUCEA judeţul CONSTANŢA
MONOGRAFIE

Capitolul V - Viaţa social politică

V.1 Administraţie

V.1.4 Infrastructura de sănătate şi asistenţă socială

Similar situaţiei din întreaga Dobroge, multă vreme după anul 1878, nici în satele comunei Crucea nu au fost asigurate condiţii medico-sanitare, din lipsa cadrelor de specialitate.

Abia după 1930, a fost construit un dispensar medical în satul Crucea, deservit la acel moment de medicii existenţi la nivel de judeţ şi de plasă, care făceau vizite periodice în sate.

Documente de arhivă consemnează faptul că la 1 aprilie 1938, la circa medicală Crucea activa medicul I. Rabinovici, care deservea circa 7.139 locuitori din Crucea, Gălbiori, Vulturu, Topalu şi Ţepeş Vodă. În subordinea medicului de la Crucea se aflau 3 angajaţi, repartizaţi în localităţile Topalu, Horia, Ghindăreşti (M. Danciu), Crucea, Gălbiori, Ţepeş Vodă (I. Golfiţă), Vulturu şi Nistoreşti (Purice Vlad). Totodată, Circa medicală Crucea era deservită şi de patru moaşe, la Crucea fiind menţionată Maria Solomon 1.

Date mai recente, consemnate la nivelul anului 1975, reliefează că în cele şase sate ale comunei Crucea funcţiona câte un punct sanitar, iar în satul de reşedinţă funcţiona şi un dispensar uman, deservit de 17 salariaţi, dintre care 3 medici. Totodată, mai funcţionau o casă de naşteri şi o farmacie, asistenţă medicală complexă fiind oferită de spitalul de la Hârşova, unitate de profil cea mai apropiată de comună 2.

În prezent, pe raza comunei există un dispensar uman, subordonat Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Constanţa, ce funcţionează cu doi medici de familie, asistaţi de personalul sanitar necesar.

În ceea ce priveşte asistenţa socială, serviciile specifice sunt asigurate de către administraţia locală, în organigrama Primăriei fiind prevăzut şi ocupat un post cu atribuţii în acest sens.

Pe raza comunei, în satul Stupina, mai funcţionează un cămin de bătrâni, realizat cu finanţare europeană, inaugurat şi dat în folosinţă la finele anului 2013.


Surse:
1 - Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, Fond Prefectură, dosar 89/1938, p.40
2 - Abăseacă Maria, Monografia Comunei Crucea jud. Constanţa, 1975, p. 74