Comuna CRUCEA judeţul CONSTANŢA
MONOGRAFIE

Capitolul V - Viaţa social politică

V.3 Culte

Primele lăcaşe de cult, construite pe teritoriul Dobrogei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în deplină concordanţă cu caracterul etnic al populaţiei majoritare de origine turco-tătară, au fost geamiile.

La finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, M.D. Ionescu Dobrogeanu, făcând referire la numărul mare de geamii de pe teritoriul Dobrogei, afirma: „Faţă de acesta mulţime de geamii, s-ar crede că populaţia mahomedană e forte de să în Dobrogia, ceea ce e contrariu, căci în unele sate abia au mai rămas 4-6 familii tătăresci sau turcesci, care abia pot întreţine o miserabilă giamie” 1

Pentru localităţile la care facem referire în această lucrare, autorul aminteşte de existenţa următoarelor geamii în cătunele: Capugi - o geamie fondată în anul 1859, cu un imam, Şiriu - o geamie întreţinută de locuitori, cu un hoge, fondată în 1859 şi Satişchioi - o geamie fondată în 1862, întreţinută de locuitori, are un imam 2.

După 1878, teritoriul Dobrogei a început să fie populat de etnici români proveniţi din alte zone ale ţării, context în care pentru populaţia creştin-ortodoxă din Dobrogea devine tot mai evidentă necesitatea edificării unor biserici.

Pe acest fond au fost clădite biserici ortodoxe, ori case de rugăciune în majoritatea cătunelor din Dobrogea. Printre bisericile construite amintim una la Satişchioi (Crucea) cu hramul Naşterea Maicii Domnului, construită în 1880, alta în Saragea (Gălbiori) cu hramul înălţarea Domnului, reconstruită în 1897 pe ruinele alteia vechi din 1855, precum şi o casă de rugăciune cu hramul Sf. Treime la Erkesek (Stupina), toate deservite de câte un preot 3.

În pragul Primului Război Mondial situaţia cultelor pentru actualele localităţi componente din comuna Crucea se prezenta astfel: la Capugiu (Crişan) exista o biserică cu hramul Sf. Dumitru construită în anul 1913, din cotizaţiile locuitorilor şi o geamie construită în 1886 tot din cotizaţiile locuitorilor, deservită de un hoge; la Şiriu exista o geamie construită în 1886 din cotizaţiile locuitorilor, posedă 10 ha teren de cultură şi era deservită de un hoge; la Saragea (Gălbiori) exista biserica construită în 1897, deservită de un preot seminarist gradul I; la Băltăgeşti exista o biserică în construcţie; la Satişchioi (Crucea) exista o biserică cu hramul Naşterea Maicii Domnului, construită în 1905 din cotizaţiile locuitorilor, deservită de un preot seminarist grad I; la Erkesek (Stupina) exista o biserică cu hramul Sf. Arhanghel Mihail şi Gavril construită în anul 1904 din cotizaţiile locuitorilor şi deservită de un preot 4.

În timpul Primului Război Mondial toate bisericile amintite mai sus au fost devastate, fiind refăcute ulterior din cotizaţiile locuitorilor.

În anul 1936, preocupat de situaţia generală a Eparhiei Constanţa, episcopul Gherontie Nicolau face o prezentare parohiile urbane şi rurale din judeţul Constanţa, precizând totodată anul fondării bisericilor, hramul acestora, precum şi numele preoţilor şi cântăreţilor ce slujeau aceste lăcaşe de cult.

Astfel, autorul prezintă Parohia Crucea cuprinzând „biserica cu hramul „Naşterea Maicii Domnului" zidită în anul 1904 din piatră şi cărămidă, aflată în stare bună, are 173 familii cu 900 suflete ortodoxe. Mahomedani: 4 familii cu 24 suflete. Posedă 5 ha teren arabil. Are casă parohială."

Paroh era „preotul îoan V. lacob născut în 1908, absolvent seminar gr. 11, hirotonit preot la 7 decembrie 1930 şi numit paroh la 1 ianuarie 1931 în această parohie. Cântăreţ I Vasile Drăgan, născut în 1889, curs primar, numit prima dată în 1922.” 5

Vizualizează imaginea mărită
Pisania bisericii Crucea, 2011
Vizualizează imaginea mărită
Biserica Crucea, 2011
Vizualizează imaginea mărită
Preot Mihail Buric, 1936 6

Parohia Crişan cuprinde „biserica cu hramul „Sfântul M. M. Dumitru”, zidită în anul 1909 din piatră şi cărămidă, în stare bună, are 195 capi familii cu 600 suflete ortodoxe. Mahomedani 70 familii. Are casă parohială, posedă 5,8000 ha teren de cultură.

Paroh, Preot Econom Mihail Buric, născut în anul 1907, semilicenţiat al Facultăţii de Teologie Cernăuţi. Hirotonit preot la 29 decembrie 1929 şi numit paroh la 1 ianuarie 1930.

Colaborează la revista Eparhiei Tomis şi Foaia Plugarilor. La ziarele: Marea Neagră - Constanţa şi Biruinţa din Călăraşi - Ialomiţa.

Cântăreţ I. Dumitru B. Spânoche, născut în anul 1880, absolvent şcoala de cântăreţi bisericeşti din Constanţa, în 1934. Numit în 1925.” 7

Vizualizează imaginea mărită
Biserica din satul Crişan, foto 1967 8
Vizualizează imaginea mărită
Biserica din satul Crişan, foto 2011
Vizualizează imaginea mărită
Preot Ioan Ciorbaru, 1936 9

Parohia Gălbiori cuprinde „biserica cu hramul înălţarea, zidită în anul 1898 şi sfinţită în anul 1927. Are 185 familii ortodoxe cu 900 suflete. Posedă 5 ha teren arabil.

Filiala Băltăgeşti - Parohia Gălbiori. Biserica cu hramul „Sf. Gheorghe”, sfinţită în anul 1924, posedă 10 ha teren arabil.

Paroh. Preot Ioan Ciorbaru, născut în anul 1904, absolvent seminar gr. II, hirotonit preot la 20 ianuarie 1929 şi numit paroh aici prima dată la 1 februarie 1929.

Cântăreţ I. Zamfir Coteţ, născut la 14 septembrie 1881, absolvent şcoala de cântăreţi bisericeşti din Galaţi, numit aici prima dată la 1 aprilie 1908.

Cântăreţ II. Stoica I. Comşa, născut la 1 martie 1900, absolvent şcoala de cântăreţi bisericeşti din Constanţa, numit aici prima dată la 1 iulie 1923.“ 10

Vizualizează imaginea mărită
Biserica din Gălbiori, 196711
Vizualizează imaginea mărită
Biserica din Băltăgeşti, 196712
Vizualizează imaginea mărită
Biserica din Gălbiori, 2009 13
Vizualizează imaginea mărită
Biserica din Băltăgeşti
Vizualizează imaginea mărită
Biserica din Băltăgeşti, 2011
Vizualizează imaginea mărită
Biserica din Stupina, 1967 14
Vizualizează imaginea mărită
Biserica din Stupina, 2011

În prezent, pe raza comunei Crucea există şi funcţionează cinci biserici ortodoxe, în satele Băltăgeşti, Crucea, Crişan, Gălbiori şi Stupina, o mănăstire, şase cimitire creştin-ortodoxe şi un cimitir musulman.

Bisericile ortodoxe aparţin de Protoieria Hârşova, parohiile fiind slujite fiecare de câte un preot: parohia Crucea - preot Mija Constantin, parohia Crişan - preot Stoica Nicolae, parohia Gălbiori - preot Andrei Cosmin şi parohia Stupina - preot Ghindăoanu Vasile.

În imediata vecinătate a satului Băltăgeşti, în apropierea locului numit „Izvorul tămăduirii” şi a rezervaţiei naturale Allah - Bair, a fost ridicată, pe un teren pus la dispoziţie de primăria Crucea, Mănăstirea „Sfânta Cruce”, cu hramurile „Cuvioasa Teodora de la Sihla” şi „Înălţarea Sfintei Cruci”.

Biserica aşezământului a fost ridicată în anul 2007 şi sfinţită pe data de 5 iulie 2009. Primul corp de chilii a fost construit între anii 2005-2007, iar cel de-al doilea între anii 2007-2010. Duhovnicul acestui aşezământ monahal este părintele Ilarion Dan, iar stareţa mănăstirii este maica Teodora Tăbăranu 15.

Punctul de atracţie pentru pelerinii sosiţi la mănăstirea Sfânta Cruce îl constituie Izvorul Tămăduirii, căruia credincioşii îi atribuie proprietăţi curative, credinţă ce pare a fi fost preluată de românii ortodocşi de la populaţia musulmană din zonă.

Despre acest izvor aminteşte şi N.T. Negulescu, prefectul judeţului Constanţa între anii 1916-1922, în prezentarea satului Băltăgeşti: „La o depărtare de 4 km de sat, în coasta unui deal, se află construită o cişmea cu zid de piatră cu o cabină alături tot din piatră, un fel de bae ce poartă numele de Cişmeaua Miraculoasă. Până mai anii trecuţi în ziua de înălţarea Domnului se făcea pelerinaj la acea cişmea de către locuitorii de prin diferite comuni, având credinţa că apa de acolo este vindecătoare de boli.” 16

Izvorul tămăduirii a fost amenajat prin anii '30 de către preotul din Băltăgeşti împreună cu oamenii din localitate. La sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, oamenii se adunau la izvor şi făceau un fel de agapă frăţească. Testele de laborator au indicat o puritate ridicată a apei, izvorul fiind şi singura sursă de apă potabilă pentru mănăstire 17.

Vizualizează imaginea mărită
Izvorul Tămăduirii, 2011
Vizualizează imaginea mărită
Mănăstirea Sf. Cruce18
Vizualizează imaginea mărită
Mănăstirea Sf. Cruce 19
Vizualizează imaginea mărită
Mănăstirea Sf. Cruce 20

Surse:
1 - Ionescu Dobrogeanu M.D., „Dobrogia în pragul veacului al XX-lea", Atelierele Grafice J.V.Socec, Bucureşti, 1904, p. 650
2 - Idem, p. 648,650
3 - Idem, p. 644-646
4 - Negulescu N.T., Judeţul Constanţa în anii 1916 şi 1922/23, Tipografia Victoria George I. Georgescu, Constanţa, 1924, p. 252,264,269
5 - ***, Eparhia Constanţa - Zece ani de autonomie bisericească, Tipografia Moderna Călăraşi, 1936, p.38
6 (update 2016) - Patriarhia Română - Ziarul Lumina, Fototeca Ortodoxiei Românești, http://fototecaortodoxiei.ro/6-2041-preoti-din-dobrogea/album, Preotul Mihail Buric, parohia Crişan, jud. Constanţa, 1936
7 - ***, Eparhia Constanţa - Zece ani de autonomie bisericească, Tipografia Moderna Călăraşi, 1936, p. 38-39
8 - www.fototecaortodoxiei.ziarullumina.ro
8 (update 2016) - Patriarhia Română - Ziarul Lumina, Fototeca Ortodoxiei Românești, http://fototecaortodoxiei.ro/6-1975-biserici-din-dobrogea/album, Biserica din satul Crişan, jud. Constanţa,1967
9 - ***, Eparhia Constanţa - Zece ani de autonomie bisericească, Tipografia Moderna Călăraşi, 1936, p. 40
9 - (update 2016) - Patriarhia Română - Ziarul Lumina, Fototeca Ortodoxiei Românești, http://fototecaortodoxiei.ro/6-2041-preoti-din-dobrogea/album, Preotul Ioan Ciorbaru, parohia Băltăgeşti, jud. Constanţa, 1936
10 - ***, Eparhia Constanţa - Zece ani de autonomie bisericească, Tipografia Moderna Călăraşi, 1936, p. 40
11 - www.fototecaortodoxiei.ziarullumina.ro
11 (update 2016) - Patriarhia Română - Ziarul Lumina, Fototeca Ortodoxiei Românești, http://fototecaortodoxiei.ro/6-1975-biserici-din-dobrogea/album, Biserica din satul Gălbiori, jud. Constanţa, 1967
12 - www.fototecaortodoxiei.ziarullumina.ro
12 (update 2016) - Patriarhia Română - Ziarul Lumina, Fototeca Ortodoxiei Românești, http://fototecaortodoxiei.ro/6-1975-biserici-din-dobrogea/album, Biserica din satul Băltăgeşti, jud. Constanţa, 1967
13 - (update 2016) Foto: Manciu Costel, 2009
14 - www.fototecaortodoxiei.ziarullumina.ro
14 (update 2016) - Patriarhia Română - Ziarul Lumina, http://fototecaortodoxiei.ro/6-2041-preoti-din-dobrogea/album, Preotul Ioan Ciorbaru, parohia Băltăgeşti, jud. Constanţa, 1936
15 - http://ziarullumina.ro/ reportaj/repetabila-intoarcere-sine
16 - Negulescu N.T., Judeţul Constanţa în anii 1916 şi 1922/23, Tipografia Victoria George I. Georgescu, Constanţa, 1924, p. 260-261
17 - http://ziarullumina.ro/reportaj/manastirea-sfanta-cruce-izvor-de-apa-vindecatoare
18 - http://ziarullumina.ro/reportaj/manastirea-sfanta-cruce-izvor-de-apa-vindecatoare
18 (update 2016) - Patriarhia Română - Ziarul Lumina, http://ziarullumina.ro/manastirea-sfanta-cruce-izvor-de-apa-vindecatoare-35983.html, Mănăstirea „Sfânta Cruce“, izvor de apă vindecătoare
19 - http://ziarullumina.ro/reportaj/repetabila-intoarcere-sine
19 (update 2016) - Patriarhia Română - Ziarul Lumina, http://ziarullumina.ro/repetabila-intoarcere-in-sine-87118.html, Interiorul Bisericii Mănăstirii „Sfânta Cruce”, 2013
20 - http://ziarullumina.ro/reportaj/repetabila-intoarcere-sine
20 (update 2016) - Patriarhia Română - Ziarul Lumina, http://ziarullumina.ro/repetabila-intoarcere-in-sine-87118.html, Privelişte la Mănăstirea Crucea, 2013