CONSILIUL LOCAL CRUCEA
Judeţul Constanţa

Comisii de specialitate

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1
Comisia pentru agricultură, activitati economico-financiare, protecţie mediu şi turism

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
Comisia juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport