COMUNA CRUCEA
Judeţul Constanţa

Dezvoltarea economică

Pe raza comunei Crucea îşi desfăşoară activitatea societăţi agricole şi magazine cu capital privat după cum urmează:

 • 3 societăţi S.A. care au 30 de angajaţi şi au ca domeniu de activitate agricultura;
 • 4 societăţi S.R.L. care au 35 de angajaţi şi au ca domeniu de activitate agricultura;
 • 3 societăţi S.R.L. care au 30 de angajaţi şi au ca domeniu de activitate comercializarea animalelor vii;
 • o societate S.R.L. unde lucrează un număr de 7 angajaţi şi are ca domeniu de activitate agricultura ecologică;
 • o societate S.R.L. unde lucrează un număr 16 angajaţi şi are ca domeniu de activitate pomicultura;
 • o societate S.R.L. unde lucrează un număr de 14 angajaţi şi are ca domeniu de activitate industrializarea laptelui;
 • o societate S.R.L. care are domeniu de activitate recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile.

Agricultura

Aceasta trebuie să asigure o viziune de ansamblu asupra priorităţilor care necesită dezvoltare şi investiţii, pentru relansarea şi restructurarea agriculturii, pentru a o transforma într-o ramura de bază a economiei naţionale. Astfel avem în vedere creşterea pieţei agricole şi a investiţiilor locale prin atragerea de investitori străini. Studiul de fundamentare şi proiectul de lege vor fi elaborate în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.

Culturile de bază care se cultivă pe teritoriul comunei Crucea sunt:

 • grâul
 • orzoaica de toamnă şi de primăvară
 • floarea-soarelui
 • mazărea
 • ovăzul
 • rapiţa
 • porumbul

Industrie

În localitatea Crucea avem o fabrică de industrializarea laptelui care produce caşcaval. Acolo lucrează un număr de 14 angajaţi; cifra de afaceri nu o cunoaştem.

Comerţ şi servicii

Pe raza comunei Crucea nu există comerţ en-gros, şi nu avem societăţi care să execute prestări servicii. Micile magazine în număr de 20 îşi desfăşoară activitatea prin desfacerea de produse agro–alimentare.

Turismul

Turismul rural este o importantă activitate economică, complementară, producătoare de venituri, o şansă pentru dezvoltarea şi modernizarea satului. Turismul rural scoate satul în lume şi aduce lumea în sat.

În localitatea Crucea avem ca zonă protejată rezervaţia naturală Alah–Bair ce se întinde pe o suprafaţă de 10 ha, zonă liniştită, curată din punct de vedere ecologic, dar mai ales spectaculoasă pentru peisajul dobrogean prin varietatea reliefului şi a elementelor naturale ce conturează respectivul amplasament. Izvorul cu apă plată existent aici reprezintă o oportunitate în atragerea de investitori în vederea dezvoltării zonei ca zona turistică şi punerea în valoare a apei acestui izvor.

În anul 2005 a fost pusă piatra de temelie a Mânăstirii cu hramul Izvorul Tămăduirii în apropiere de satul Crucea. Construirea Mânăstirii reprezintă un pas important în atragerea turiştilor, astfel în fiecare an sărbătoarea creştin–ortodoxa Izvorul Tămăduirii atrage numeroşi turişti spre vizitarea lăcaşului sfânt.

Pe raza comunei nu avem spaţii de cazare şi agenţi economici în turism.