COMUNA CRUCEA
Judeţul Constanţa

Instituţii social-culturale

Pe raza comunei Crucea îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii social–culturale:

  • Şcoala de arte şi meserii cu clasele I-X, o sală de sport cu 50 locuri de la centrul de comună, un centru de documentare şi informare, cinci şcoli cu clasele I-IV, câte una în fiecare localitate componentă, şi şase grădiniţe cu orar normal subordonate Inspectoratului Judeţean Constanta. Şcolile sunt frecventate de un număr de 385 elevi. Cadrele didactice care asigură desfăşurarea orelor de curs sunt în număr de 34, toate calificate.
  • Patru cămine culturale în satele Crucea, Gălbiori, Crişan şi Şiriu; o bibliotecă cu subordonarea primarului şi Consiliului Judetean pentru cultură care are un volum de carte de 6500 volume şi o sală de festivităţi în satul Stupina, modernizată la standarde europene.
  • Un dispensar uman subordonat Direcţiei Sanitare a judeţului Constanţa, ce funcţionează cu doi medici de familie cu personalul sanitar necesar şi un cabinet stomatologic care nu funcţionează. Asistenţa socială este asigurată de o persoană desemnată şi angajată din cadrul Primariei.
  • O circumscripţie veterinară condusă de un medic veterinar şi un tehnician veterinar, cu activitate privată.
  • Cinci biserici ortodoxe, şase cimitire creştin ortodoxe şi un cimitir musulman.
  • Un post de poliţie în care funcţionează 4 agenţi de poliţie din care unul este agent şef, subordonat I.P.J. Constanta;

Populaţia comunei are acces la informaţii prin telefonie fixă şi mobilă, precum şi prin toate mijloacele mass-media.