COMUNA CRUCEA
Judeţul Constanţa

Căi de comunicaţii

Căile de comunicaţie de pe teritoriul comunei sunt formate din:

  • Drumul Naţional D.N. 2A, care face legatura dintre satele Crucea- Gălbiori şi Stupina în interiorul comunei şi legatura cu oraşele Hârşova şi Constanţa.
  • Drumul Judeţean 224, care face legatura dintre satul de reşedinţă cu satul Băltăgeşti şi în continuare cu satul Silistea şi orasul Medgidia.

Căile de comunicaţie aparţin domeniului public naţional pentru D.N.2A, judeţean pentru D.J. 224 şi comunal pentru drumurile DC.65-Băltăgeşti-Topalu; DC.66 Galbiori-Baltagesti; DC 70 DN.2A Crisan; DC.71 Crisan-Siriu; DC. 72 Siriu-Vulturu. Populatia comunei are acces la drumul D.N.2A.

Cea mai apropiata cale ferata de centrul comunei este la 20 km distanta, statia de cale ferata Nicolae Balcescu.
La 28 km de centrul comunei se afla aeroportul Mihail Kogalniceanu.
La 30 km de centrul comunei se afla portul fluvial Harsova.

Starea de viabilitate a drumurilor – lungimea totala a drumurilor 53 km din care: 12 km modernizati, 22 km pietruiti şi 19 km pamant. Mentionam ca în prezent se lucreaza la pietruirea tuturor strazilor de pamant din intravilanul localitatilor aferente comunei Galbiori, Baltagesti, Stupina, Crisan şi Siriu.

Alimentare cu apă potabilă

In prezent localitatea Crucea dispune de sistem de alimentare cu apa potabila centralizat asigurat de doua fantani cu adancimea cuprinsa intre 13-15 m, acestea fiind echipate cu pompe submersibile care refuleaza apa intr-un rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 250 mc, de unde este pompata cu ajutorul unei statii de pompare cu grup de pompe boster direct în reteaua de distributie a localitatii. Inainte de inmagazinarea apei în rezervor, aceasta este tratata şi clorata.

Reteaua de distributie a localitati este formata din conducte de tip PEID cu o lungime totala de 8 751 m. Intregul sistemul de alimentare cu apa a localitatii a fost executat în anul 2004 din materiale noi, performante. Astfel în urma finalizarii lucrarilor de alimentare cu apa, au fost racordate aproximativ 75% gospodarii, iar cei care nu s-au racordat dispun de fantani proprii.

In momentul de fata localitatile, Crisan şi Siriu nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu apa potabila, alimentarea acestora realizandu-se din fantani, care au un regim intermitent. La sfarsitul anului 2008 au inceput lucrarile pentru modernizare şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apa în localitatea Baltagesti. De asemenea în iunie 2009 au fost demarate lucrarile pentru alimentarea cu apa a satelor Stupina şi Galbiori, şi realizarea canalizarii menajere în localitatea Crucea. Pentru localitatile Crisan şi Siriu avem contract în parteneriat cu comuna Horia, privind alimentarea cu apa potabila a acestor localitati. In toate localitatile comunei nu exista sistem centralizat de canalizare menajera.

Pentru viitor se propune ca în fiecare localitate sa se realizeze o statie de epurare mecanica şi biologica cu amplasamentul în apropierea unei derele, cu descarcarea apelor epurate în aceasta apa. Terenul necesar a fi rezervat pentru constructia acestei statii de epurare va avea suprafata de 625 mp. Se vor executa retele de canalizare menajera pe strazile unde panta terenului permite scurgerea apelor gravitational şi acolo unde sunt locuinte cu instalatii interioare de alimentare cu apa şi canalizare. Retelele de canalizare se vor realize din PVC-KG, Dn 250mm. Pana la realizarea acestor lucrari, apele uzate de la constructiile ce se vor executa vor fi canalizate în sistem local, prin fose vidanjabile. Locuintele şi unitatile economice dispun în prezent de latrine uscate, improvizate.

Alimentarea cu energie electrică

Intreaga comuna este electrificata electric. Sistemul de alimentare cu energie electrica a localitatilor studiate cuprinde retea de distributie de medie tensiune 20kV - în montaj aerian, posturi de transformare de tip aerian şi retele de distributie de joasa tensiune 0,4kV ce alimenteaza consumatori de energie electrica şi iluminatul stradal.