COMUNA CRUCEA
Judeţul Constanţa

Cultura şi arta

În localitatea Crucea funcţionează o bibliotecă care cuprinde peste 6500 volume de carte.

Evenimente culturale de importanţă majoră ce se desfăşoară în localitate sunt:

  • obiceiurile şi tradiţiile de iarnă
  • şezători
  • seri culturale anuale
  • sărbătoarea Izvorul Tamaduirii

Culte

Pe raza comunei Crucea funcţionează 5 biserici ortodoxe fiecare având câte un preot.