COMUNA CRUCEA
Judeţul Constanţa

Spaţii verzi

Conform Registrului local al spaţiilor verzi, au fost identificate suprafeţe de zone verzi şi parcuri în suprafaţă de 35.540 mp. Acestea sunt întreţinute de muncitorii de salubrizare din cadrul serviciului de gospodarie comunala.

Managementul deşeurilor

Deşeurile menajere sunt colectate la rampele de gunoi special amenajate în fiecare localitate. Colectarea deşeurilor se face de către fiecare cetăţean, iar de la societăţile comerciale acesta este transportat la rampa de gunoi de către persoanele desemnate de patroni.

În cadrul comunei Crucea s-a înfiinţat serviciul de gospodarie comunală, care include şi operatori de salubritate care să efectueze serviciul de salubrizare. Întreţinerea rampelor de gunoi şi a drumurilor din fiecare localitate se face de către serviciul de gospodarie comunala care are în dotare un buldoexcavator şi un tractor cu doua remorci. Comuna Crucea este inscrisa în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Medgidia, care are ca scop realizarea în comun a unui Sistem Integrat De Management al Deşeurilor (SMID) prin delegarea gestiuni serviciului de salubrizare.