COMUNA CRUCEA
Judeţul Constanţa

Cadastrare comună

Conform H.C.L. nr.23/18.04.2008 a fost aprobat Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism. Odată cu întocmirea şi reactualizarea P.U.G.-lui, au fost introduse suprafeţe noi în intravilan prin extinderea extravilanului destinate construirii de locuinţe.

Pe teritoriul comunei avem ca zonă protejată, aria de protecţie avifaunistică Alah–Bair ce se întinde pe o suprafaţă de 10 hectare care este populată cu fazani, căprioare, mistreţi şi broaste ţestoase, tot aici întâlnim irisul salbatic.

Pentru a atinge obiectivele propuse, Primaria comunei Crucea ţine cont de întărirea capacităţii instituţionale în cadrul nivelelor ei de execuţie şi decizie prin diferite acţiuni cum ar fi:

 • atragerea resurselor financiare
 • îmbunătăţirea sistemului de gestionare a resurselor umane
 • nivelul de pregătire şi specializare al lor, aceasta constituind o preocupare permanentă.

Astfel avem depuse proiecte pentru dezvoltarea infrastructuri rurale după cum urmează:

 • Realizarea unei baze sportive cu teren de fotbal omologabil Tip 1, în localitatea Crucea, proiect depus pentru finantare prin Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural instituit prin O.G.7/2006, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 71/2007.
 • Îmbunătăţirea calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi, în localitatea Gălbiori, proiect depus pentru cofinanţare din Fondul pentru Protecţia Mediului instituit prin lege.
În portofoliul avem proiecte de investiţie pentru:
 • Reabilitarea şcoli Crucea şi realizarea unui campus şcolar;
 • Refacerea şi modernizarea trotuarului pe DN2A;
 • Reabilitarea căminelor culturale din localităţile Gălbiori şi Crişan, şi achiziţionarea unui imobil pentru desfăşurarea activităţilor culturale în localitatea Gălbiori;
 • Construirea unei grădiniţe cu orar prelungit în localitatea Crucea;
 • Modernizarea străzilor interioare în localitatea Crucea;

Printre priorităţile Primăriei Crucea amintim:

 • administrarea cu operativitate eficientă a problemelor de interes general
 • eficientizarea şi creşterea calitativă a serviciilor
 • asigurarea cadrului necesar informatizării şi comunicării la timp a informaţiilor necesare cetăţenilor
 • permanentizarea dialogului cu cetaţenii
 • atragerea maselor de cetăţeni la rezolvarea problemelor localităţii prin organizarea de dezbateri publice
 • păstrarea ordinii, curaţeniei şi întreţinerea localităţii.