Dezbateri publice

Observaţiile şi propunerile persoanelor interesate se primesc în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 09.00-14.00, la sediul Primăriei Crucea din Str. Şoseaua Constanţei, nr. 45.
 • Proiect de hotărâre (37) a Consiliului Local Crucea, în şedinţa ordinară din 27.04.2016, privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
  Anexe:
  - Raport Compartiment contabilitate
  - Aviz de legalitate
  - Expunere de motive
  Publicat la: 20.04.2016    Descarcă
 • Proiect de hotărâre (36) a Consiliului Local Crucea, în şedinţa extraordinară din 05.04.2016, privind alocarea sumei până la 25 000 lei din bugetul local pe anul 2016 al comunei Crucea pentru acordarea unor pachete cadou, persoanelor vârstnice, copiilor şi adulţilor cu handicap, familiilor beneficiare ale ajutoarelor sociale din Comuna Crucea, cu ocazia sărbătorilor pascale din 2016.
  Anexe:
  - Raport de specialitate, Compartiment achiziţii publice
  - Raport de avizare, Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism
  - Raport de avizare, Comisia de specialitate juridică şi de disciplină, urbanism şi amenajarea teritoriului
  - Raport de avizare, Activităţi social culturale, sănătate învăţământ, familie şi protecţia copilului
  - Aviz de legalitate
  - Expunere de motive
  Publicat la: 01.04.2016    Descarcă
 • Proiect de hotărâre (35) a Consiliului Local Crucea, în şedinţa extraordinară din 05.04.2016, privind aprobarea aderării Comunei Crucea la ASOCIAŢIA FLAG DUNAREA DOBROGEANA.
  Anexe:
  - Raport de specialitate, Compartiment achiziţii publice
  - Raport de avizare, Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, protecţia mediului şi turism
  - Raport de avizare, Comisia de specialitate juridică şi de disciplină, urbanism şi amenajarea teritoriului
  - Raport de avizare, Activităţi social culturale, sănătate învăţământ, familie şi protecţia copilului
  - Aviz de legalitate
  - Expunere de motive
  Publicat la: 01.04.2016    Descarcă
 • Proiect de hotărâre (34) a Consiliului Local Crucea, în şedinţa ordinară din 31.03.2016, privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormantare.
  Anexe:
  - Aviz de legalitate
  - Expunere de motive
  Publicat la: 23.03.2016    Descarcă
 • Proiect de hotărâre (33) a Consiliului Local Crucea, în şedinţa ordinară din 31.03.2016, privind vânzarea prin negociere directă a unei suprafeţe de teren intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei Crucea, judeţul Constanţa.
  Anexe:
  - Raport Compartiment contabilitate
  - Aviz de legalitate
  - Expunere de motive
  Publicat la: 23.03.2016    Descarcă
 • Proiect de hotărâre (32) a Consiliului Local Crucea, în şedinţa ordinară din 31.03.2016, privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Crucea, judetul Constanţa.
  Anexe:
  - Aviz de legalitate
  - Expunere de motive
  Publicat la: 23.03.2016    Descarcă
 • Proiect de hotărâre (30) a Consiliului Local Crucea, în şedinţa ordinară din 31.03.2016, privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă
  Anexe:
  - Raport de specialitate
  - Aviz de legalitate
  - Expunere de motive
  - Regulament privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă
  Publicat la: 23.03.2016    Descarcă
 • Proiect de hotărâre (29) a Consiliului Local Crucea, în şedinţa ordinară din 31.03.2016, privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilităţii scrisorii de garanţie bancară în valoare de 257.614,50 lei de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. (FNGCIMM), în vederea finanţării proiectului intitulat “Centru local de informare turistică în comuna Crucea şi proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic”, derulat prin F.E.A.D.R. – masura 3.1.3”.
  Anexe:
  - Aviz de legalitate
  Publicat la: 23.03.2016    Descarcă
 • Proiect de hotărâre (28) a Consiliului Local Crucea, în şedinţa ordinară din 31.03.2016, privind aprobarea situaţiilor financiare şi a contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Crucea, judetul Constanţa, aferente anului 2015
  Anexe:
  - Aviz de legalitate
  Publicat la: 23.03.2016    Descarcă
 • Proiect de hotărâre (26) a Consiliului Local Crucea, în şedinţa de îndată din 15.03.2016, privind înființarea Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice – localitatea Stupina, aprobarea organigramei și statului de funcții ale acestuia
  Anexe:
  - Aviz de legalitate
  - Expunere de motive
  Publicat la: 14.03.2016    Descarcă