Proces Verbal
Astăzi 22 Iulie 1935
Noi, Gh. I. Popescu, Delegat Tehnic al Direcţiunei Cadastrului, în baza delegaţiei nr. 139530/935, a Direcţiei Cadastrului, pentru executarea lucrărilor din proiect, calcul şi aplicarea parcelării rezervei în suprafaţă de 81 ha 9499 mp din moşia Erchesec, fostă proprietatea domnului Ioniţă Tomoşoiu, comuna Crucea judeţul Constanţa; şi domnul I. Machevonschi Şeful Regiunei Agricole Hârşova, judeţul Constanţa am procedat la întocmirea proiectului de parcelare a susmenţionatei rezerve pentru îndreptăţiţii la împroprietărire din satul Topalu, comuna Topalu, după cum urmează:
1) Pentru satul Topalu s-a atribuit la 30 lotaşi suprafaţa de 80 ha 8000 mp.
2) Pentru drumul de exploatare, 1 ha 1499 mp.
Total - 81 ha 9499 mp.
Considerente la întocmirea proiectului de parcelare:
Loturile s-au dat într-o singură parcelă, cu excepţiunea următoarelor loturi care s- au mai completat din terenul domenial: nr. 49, 50,51, 71, 76, 77 şi 78.
Ordinea de parcelare s-a menţinut întocmai vechii posesiuni provizorii, numerotarea loturilor s-a dat în continuarea numerotării loturilor de la prima parcelare.
Lăţimea drumurilor cât şi lungimea şi direcţiunea loturilor este aceia arătată în proiectul de parcelare.
Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal în dublu exemplar.

Delegatul Direcţiei Cadastrale,
Gh. I. Popescu

Primar,
C. Cerchia


Delegatul Reformei Agrare,
I. Machevonschi

Delegatul împroprietăriţilor.,
Gh. Cojocaru