Proces Verbal
Astăzi 30 Iulie 1935
Noi, Gh. I. Popescu, delegat tehnic al Direcţiei Cadastrului cu executarea lucrărilor de proiect, calcul şi aplicarea parcelării rezervei în suprafaţă de 81 ha 5849 mp din moşia Erchesec, fosta proprietate I. Tomoşoiu comuna Crucea, judeţul Constanţa şi Domnul Primar Cristea Cerchia al suszisei comune, a intervenit următoarele:
În conformitate cu art. 63 din Legea Agrară am procedat primul la predarea şi secundul la primirea punctelor de măsurătoare ce au rezultat în urma aplicărilor susziselor lucrări a 60 puncte de parcelare marcate pe teren cu borne de piatră.
În conformitate cu art. 63 autoritatea comunală este obligată a raporta în fiecare an luna Aprilie starea în care se găsesc aceste puncte de măsurătoare.
Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal în dublu exemplar.

Delegatul Direcţiei Cadastrale,
Gh. I. Popescu

Primar,
C. Cerchia