Proces Verbal
Astăzi 25 Octombrie 1935
Subsemnaţii Subotovici Grigore, Delegatul tehnic Cadastral pe baza delegaţiei nr. 191971/1935 a Direcţiei Cadastrului şi Vasile T. Ionescu, Şeful Regiunii III Agricole Hârşova am procedat la predarea şi primirea unui număr de 4 loturi aplicate pe teren la moşia Erchesec judeţul Constanţa, fostă proprietatea Statului, pentru locuitorii împroprietăriţi din comuna Topalu, acest judeţ, în suprafaţă de 10 ha 3714 mp.
Domnul Agronom mai primeşte situaţia parcelară şi schiţa planului.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal în dublu exemplar.

Am predat,
Delegat Tehnic Cadastral,
Subotovici Grigore

Am primit
Şeful Regiunii III Hârşova
Vasile T. Ionescu