Proces Verbal
Astăzi 29 August 1936
Noi Jug. Hot. Ioan G. Budiş, op. Topometru în Direcţia Cadastrului, lucrând în baza delegaţiei nr. 90554/936 am predate domnului Traian Gologan, Primarul comunei Gălbiori judeţul Constanţa, un număr de 15 movile mari de pământ ce s-au făcut peste ţăruşii punctelor tachimetrice, ce marchează pe teren cele patru loturi parcelate în Domenialul nr. 233/885 Div. II proprietatea Statului din mereaua Saragea.
Conform L. Agrare Domnul Primar are obligaţia a îngriji menţinerea lor pe teren.
Subsemnatul Traian Gologan, Primarul Comunei Gălbiori am primit de la Jug. Hot. Ioan G. Budiş un număr de 15 movile mari de pământ, după cum se specifică mai sus şi mă oblig a îngriji menţinerea lor conform legii agrare.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

Am predat
Delegatul Cadastrului,
Op. Top. Ioan G. B

Am primit
Primar,
Traian Gologan