Reforma Agrară 1945
Judeţul Constanţa
Comuna Crucea

Proces Verbal
De Încheiere a lucrărilor de împroprietărire
Astăzi 25 februarie 1945, noi Ion S. Nedelcu, Neculai Gheorghe, Bucur Ursea, Ţuţuianu Nicolae, Cotoi Gbeorghe, Nanu Dumitru, Leu Anton, Gheorghe F. Constantin, Gheorghiţă Gh. Gheorghe şi Dan Gheorghe
aleşi în ziua de 01. ... 1945 de către obştea comunei, în Comitetul comunal de împroprietărire, potrivit legii pentru aplicarea Reformei Agrare din 1945, am încheiat lucrările prevăzute de legea în cauză în comuna Crucea, judeţul Constanţa, compusă din satele Crucea şi Stupina
1. Moşiile expropriate
Numărul moşiilor expropriate 6 (şase)
Suprafaţa totală expropriată:
Arabil 400 Ha 7.500 m2
Păşuni, islazuri 12 Ha 5.000 m2
Total 413 ha 2.500