Supliment
În 6 septembrie 1883
La delimitarea făcută în anul trecut 1882 se va adăuga după tabela A suplimentara anexată la procesul verbal din 31 martie a.c. al Comisiunii Centrale pentru 9 locuitori - pământ de cultură 230 ha 1439 m.p. -
Se va mai adăuga 18 ha 2680 m.p. pentru drumuri de comunicaţie, completare asupra sumei întregi a pământului de cultură câte 4%.
Acest supliment se va delimita din restul miriei vechi în partea unde se va cere de cei în drept, însă alături cu pământul de cultură delimitat în anul trecut pentru a forma o singură figură; şi rezervându-se latura dinspre sud a vetrei şi islazului liberă pe seama Statului.-