Act de măsurătoare şi delimitare
Astăzi 14 septembrie 1882
Subsemnatul Sub Loc. Anastasescu, Inginer topograf din Depozitul de război, în prezenţa D-lui Fazie Arif Primarul Comunei Taş-Punar din Plasa Medgidia, Judeţul Constanţa.
Având în vedere procesul-verbal de la 21 august a.c. al Comisiei locale,
Am măsurat şi am delimitat pe seama locuitorilor din cătunul Băltăgeşti.-

- Destinaţia - Hectare m.p.
Vatra satului împreună cu islazul 26 8.000
Porţiunea de pământ pentru plantaţie 22 -
Pământ de cultură pentru şcoală 10 -
Pământ de cultură cuvenit la 12 locuitori 594 528
Suma 652 8.528
La această sumă am adăugat: în vatră părţi neproductive, lungimea râului 3 2.240
Pentru drumurile comunale şi vicinale pe pământul de cultură 6 3.402
Pentru părţi neproductive pe malul râului, piatră şi lărgimea Iui 16 4.000
Pentru cimitirul părăsit 1
Total 679 8.170

Însă:
Raionul vetrei satului împreună cu islazul l-am măsurat şi l-am delimitat pe faţa pământului, începând din punctul a situat la SW satului lângă râu, merge Est la b, distanţă 500 m; din b merge N la n distanţă 650 m; din n merge W la m distanţă 450 m situat la sud de cimitir; din m merge SW la a distantă 645 m pentru defalcare unde se închide figura.
Însă începând de la podul drumului Topal Taşpunar unde linia m a este tăiată în pârâul ce trece sat, hotarul este format de pârâu până la punctul a.
Porţiunea de plantaţie de pădure începe din punctul b în NE satului, punct comun cu terenul şcolii, merge SSW la i distanţă 465 m, din i merge W la j distanţă 500 m, din j merge NNE la k distanţă 465 m, din k merge la b distanţă 500 m.
Pământul de cultură pe seama şcolii începe din b, punct comun cu plantaţia de pădure, merge SE la g distanţă 420 m, din g urmează taluzul derelei prin SW până în j, din j merge NNE la i distanţă 195 m, din i urmează latura de est a plantaţiei de pădure până în punctul b.
Pământul de cultură cuvenit locuitorilor, împreună cu adaosul pentru drumurile comunale şi vicinale, părţile neproductive şi cimitirul părăsit, le-am măsurat şi le-am delimitat începând din punctul m, colţul de NW al satului, merge nord la l distanţă 1275 m. Din l merge E la k distanţă 2055 m. Din k urmează latura de W a plantaţiei până în punctul j. Din j urmează latura de S a plantaţiei până în punctul i. Din i merge SW la f distanţă 195 m, punct comun cu terenul şcolii. Din f merge SSE la e distanţă 825 m, punct situat pe movila Surit-Tepe. Din e merge la NE la d, distanţă 1695 m. Din d merge W la c distanţă 1371 m. Din c merge NWW la b distanţă 2015 m, punct comun cu vatra satului. Din b urmează latura de est a vetrei satului până în n. Din n urmează latura de nord a vetrei satului până în m, punctul de plecare unde se închide figura.
Pământul rămas liber pe seama statului este din marginea vetrei satului spre sud, şi de terenul de cultură al locuitorilor, spre E de terenul de cultură al locuitorilor, spre S şi E de terenul şcolii; spre N de terenul plantaţiei şi de terenul de cultură al locuitorilor, spre N de terenul de cultură al locuitorilor şi de vatra satului.
La toate punctele de hotare indicate în prezentul act de măsurătoare s-a pus câte o piatră şi s-au făcut movile deasupra precum şi pe liniile dintre puncte s-au făcut movile intermediare.
Pietrele ce s-au pus şi movilele ce s-au făcut la prezenta delimitare s-au dat în primirea Primarului comunei, care va avea a le menţine şi le păstra intacte, fiind responsabil de orice schimbare sau deteriorare.
S-a realizat în trei exemplare prezentul act de măsurătoare şi delimitare.

Ofiţer topograf

Primarul comunei