Măsurătoare şi delimitare suplimentară
Astăzi 24 octombrie anul 1883
Subsemnatul Sub-locotenent Floru I. Claudianu, inginer topograf din Depozitul de război;
Având în vedere procesul verbal suplimentar din 6 septembrie a.c., am adăugat la delimitarea primitivă a cătunului Băltăgeşti

- Destinaţia - Hectare m.p.
Vatra satului împreună cu islazul 12 -
La terenul de plantaţie pentru pădure 10 -
La terenul de cultură pentru 9 locuitori 21 1.439
Suma 43 1.439
La care am adăugat:
Pentru drumuri completarea sumei de 4%în tot pământul de cultură 18 2.680
Totalul adăugat 61 4.119

Însă:
Adaosul la vatră şi islaz l-am măsurat şi delimitat începând din punctul b, colţ de SE al delimitării primitive a vetrei, merge spre est 187 m, în prelungirea laturei vechi la v, în marginea drumului ce duce la Chior-ceşme, de aici spre NNE 653 m la p; de aici spre West 197 m la n, colţ de NE al delimitării primitive a vetrei; şi de aici spre SSW pe latura cea veche până la punctul de plecare b. -
Adaosul la terenul de plantaţie pentru pădure l-am măsurat şi delimitat începând din punctul j, colţul de SW al plantaţiei primitive merge spre NW 530 m la punctul t situat pe latura de Nord a pământului de cultură; de aici spre Est pe această latură 460 m la k, colţ de NW al plantaţiei primitive; şi de aici spre SSW 465 m pe latura cea veche până la punctul de plecare
Adaosul la terenul de cultură l-am măsurat şi delimitat începând din punctul u, situat pe latura de Sud a terenului de cultură delimitat în 1882 şi la 65 m spre sud de r colţul de SE al adaosului la vatră, merge spre SSW 695 m la s, aflat în marginea drumului ce duce la Taş-punar; de aici spre Est 1835 m la c, movila naturală şi colţ de SW al terenului de cultură delimitat în 1882; şi de aici spre WNW pe latura cea veche a terenului de cultură până la punctul de plecare u, 4830 m.
La toate punctele de hotare indicate în prezentul act de măsurătoare s-a pus câte o piatră şi s-au făcut movile precum şi pe liniile dintre puncte s-au făcut movile intermediare dându-se toate în primirea Primarului Comunei.

Ofiţer topograf

Primarul comunei