Act de măsurătoare, delimitare şi parcelare
Astăzi 8 noiembrie 1886,
Subsemnatul Locot. Al Manescu Inginer Topograf în prezenţa D-lui Nita Metani, primarul Comunei Taş-Punar din plasa Medgidia, judeţul Constanţa şi a locuitorilor cătunului Băltăgeşti din comuna sus amintită înştiinţaţi de domnul primar conform art. 20 din regulamentul pentru aplicarea legii din 3 aprilie 1884.
Având în vedere Procesul Verbal al Comisiei de Parcelare a Dobrogei din 1 noiembrie 1886. Având în vedere Tabloul de Constatarea Terenului de diferite categorii ce trebuie a se măsura şi parcela,
Având în vedere listele A, B, C, întocmite de Comisiune, de cererile făcute.
Având în vedere actele primei delimitări cu anexele lor ulterioare întocmite de Depozitul de război şi primite de la Şeful Corpului Inginerilor Topografi.
Am măsurat, delimitat şi parcelat pe seama locuitorilor din cătunul Băltăgeşti comuna Taş-Punar.

I.
- Destinatia - Hectare m.p.
Vatra satului pentru 85 locuitori înscrisi din nou în lista lit. C 17 0000
Islaz pentru 85 locuitori înscrisi din nou în lista lit. C 85 0000
Pentru plantatie sau padure 85 0000
Total 187 0000
II.
- Destinatia - Hectare m.p.
Pamânt de cultura pentru 68 locuitori înscrisi din nou în lista A 671 1.092
Pamânt de cultura pentru 70 locuitori înscrisi din nou în lista B 698 8.960
Pamânt de cultura pentru 166 locuitori înscrisi din nou în lista C 1.633 8.614
Total 3.003 8.666
III.
- Destinatia - Hectare m.p.
Pamânt de cultura pentru 8 locuitori care mentin în întregime dreptul recunoscut 17 4.667
Pamânt de cultura pentru 13 locuitori care au renuntat la 1/3 397 2.612
Total 414 7.279