Proces-Verbal
Astăzi 25 mai 1885
Subsemnaţii. Delegatul Ministerului Agriculturii, Industriei Comerţului şi Domeniilor, şeful Inginerilor Topografi şi Primarul Comunei, în virtutea Regulamentului pentru aplicarea legii de la 3 aprilie 1882, promulgat în 5 iunie 1854, întrunindu-se în Comisie şi având în vedere dispoziţiile sec. II din citatul Regulament având în vedere Nota ministerului şi tabelele anexate: tabela comisiei Centrale, declaraţiile, cererile şi listele date de Minister, în fine cererile făcute la faţa locului, am format următoarea tabelă pentru pământul cuvenit locuitorilor din cătunul Saragea comuna Taş-Punar.

- Destinatia - Hectare m.p.
Pentru cei care au cumparat 2.544 6.960
Total 2.544 6.960
     
- Destinatia - Hectare m.p.
Vatra satului 10 8.000
Pentru şcoală 10 -
Islaz câte 1 ha pentru 60 locuitori câte 1 ha şi Statul 60 4.000
Plantaţie pentru 52 locuitori câte 1 ha şi Statul 52 7.000
  2.678 5.960

La această sumă Inginerul topograf măsurând va mai adăuga sutimea cuvenită pentru drumurile judeţene, comunale, vicinale în lărgimile prevăzute de lege şi regulament. Părţile neproductibile se vor ridica în plan, calcula şi arăta în actul de parcelare.
Această cantitate de pământ se va măsura şi parcela conform regulamentului în limitele poligonului deja determinat de ofiţerii topografi ai depozitului de război după cum este arătat pe schiţa anexată la actul de delimitare.