Act de măsurătoare, delimitare şi parcelare
Astăzi 2 iunie 1885,
Subsemnatul Căpitan D. Severineanu Inginer Topograf în prezenţa D-lui, Stoica Coda primarul Comunei Taş-Punar din plasa Medgidia, judeţul Constanţa şi a locuitorilor cătunului Saragea din comuna sus amintită înştiinţaţi de domnul primar conform art. 20 din regulamentul pentru aplicarea legii din 3 aprilie 1884.
Având în vedere Procesul Verbal al Comisiei de Parcelare a Dobrogei din 25 mai 1885. Având în vedere Tabloul de Constatarea Terenului de diferite categorii ce trebuie a se măsura şi parcela,
Având în vedere listele A, B, C, întocmite de Comisiune, de cererile făcute.
Având în vedere actele primei delimitări cu anexele lor ulterioare întocmite de Depozitul de război şi primite de la Şeful Corpului Inginerilor Topografi.
Am măsurat, delimitat şi parcelat pe seama locuitorilor din cătunul Saragea comuna Taş-Punar.

I.
- Destinaţia - Hectare m.p.
Vatra satului pentru 54 locuitori înscrişi din nou în lista lit. C 10 8.000
Islaz pentru 60 locuitori înscrişi din nou în lista lit. C 60 4.000
Pentru plantaţie sau pădure 52 7.000
Pentru şcoală 10 -
Total 133 9.000
II.
- Destinaţia - Hectare m.p.
Pământ de cultură pentru 256 locuitori înscrişi din nou în lista B 2.544 6.960
Total 2.544 6.960