Act de măsurătoare şi delimitare
Astăzi 8 iunie 1883
Subsemnatul Locot.Dimitriu, Inginer topograf din Depozitul de război, în prezenţa D-lui Mustafa Abil Primarul Comunei Şiriu din Plasa Hârşova, Judeţul Constanţa.
Având în vedere procesul-verbal de la 22 septembrie 1882 al Comisiei locale,
Am măsurat şi am delimitat pe seama locuitorilor din comuna Şiriu următoarele:

- Destinaţia - Hectare m.p.
Vatra satului împreună cu islazul 156 2.000
Porţiunea de pământ pentru plantaţie 129 -
Pământ de cultură pentru şcoală 10 -
Pământ de cultură cuvenit la 113 locuitori 1.025 4.806
Suma 1.330 6.806
La această sumă am adăugat: teren nestatornic în plantaţie - 9.550
Pentru drumurile comunale şi vicinale pe pământul de cultura 30 5.004
Pentru părţi neproductive în terenul de cultură la colţul Sud-West 5 2.500
Pentru cimitirul părăsit în vatră şi islaz 1 4.840
Total 1.368 8.700

Însă:
Raionul vetrei satului împreună cu islazul l-am măsurat şi l-am delimitat pe faţa pământului începând din movila cu cota 90 m, numită „Tekel-Ohasî, colţul de Sud-West al vetrei”, merge spre NNE în linie dreaptă 998 m la colţul de nord-vest cu litera a, de aici merge SEE distanţă 1575 m linie dreaptă la b formând colţul de nord-est al vetrei şi de nord-vest al şcolii. Din b coboară pe o lungime de 993 m la colţul de sud-est c, formând pe o lungime de 613 m latură comună cu şcoala şi geamia. Din c linia se îndreaptă spre NWW la punctul de plecare movila Tekel-Obasî pe o distanţă de 1580 m formând latura de sud a vetrei.
Porţiunea de pământ pentru plantaţie începând din punctul d după latura de sud a terenului de cultură desparte b şi d de movilă. Cu cota 137 m merge spre nord lungime de 1138 m până în punctul e sub .... Cartal formând colţul de NW; apoi merge spre est 1152 m linie dreaptă la f şi de aici coboară pe latura de est a terenului de cultură 1128 m la g, şi în fine 1142 m la punctul de plecare d spre vest.
Pământul de cultură pe seama şcolii din b colţul de nord-est al vetrei spre est pe lungimea laturei de nord 328 m la h; de aici coboară spre sud la i, 308 m colţ comun cu geamia şi de aici la punctul k, spre vest 330 m, apoi către nord pe latura de est a vetrei la punctul de plecare b, 305 m.
Pământul de cultură pe seama geamiei începe din colţul de sud-vest al şcolii - punctul k, urmează latura de sud a şcolii până la i, de aici coboară spre sud la l, lungime 322 m pe prelungirea laturii de est a şcolii, apoi spre vest la m, lungime de 330 m şi de aici pe latura de est a vetrei de sat la punctul de plecare k distanţă 308 m.
Pământul de cultură cuvenit locuitorilor, împreună cu adaosul pentru drumurile comunale şi vicinale, părţile neproductive şi cimitirul părăsit, l-am măsurat şi l-am delimitat începând din punctul a, colţul de nord-vest al vetrei, merge pe prelungirea laturei de vest a vetrei lungime 1870 m la punctul n lângă drumul Balgi spre NNE, de aici se întoarce spre est la punctul o în linie dreaptă 3300 m, situat la est de movila cu cota 164 m Taura-Tepe cam la 900 m, formând aici colţul de nord- est. Din o se coboară spre sud la punctul g, formând latură comună cu plantaţia fg, lungime totală 3728 m, însă din o până în punctul f colţul de nord-est al plantaţiei, este latura de est a terenului de cultură lungime 2600 m, de unde se întoarce spre vest pe latura de nord a plantaţiei şi pe latura de vest, până în d, apoi de aici merge spre vest pe prelungirea laturii de sud a plantaţiei trecând prin cota 137 m a movilei cu semnal, merge înainte până în punctul p lungime totală 2912 m, situat pe malul stâng al vâlcelei ce vine din sat, formând colţul de sud-vest, de aici se îndreaptă la movila Tekel-Obasî distanţă 915 m, apoi urmează latura de sud şi est a vetrei, latura de sud a geamiei, de est a şcolii şi geamiei şi de nord a şcolii şi vetrei până la punctul de plecare a.
Pământul rămas liber pe seama Statului este din marginea vetrei satului spre vest.
La toate punctele de hotare indicate în prezentul act de măsurătoare s-a pus câte o piatră şi s-au făcut movile deasupra precum şi pe liniile dintre puncte s-au făcut movile intermediare.
Pietrele ce s-au pus şi movilele ce s-au făcut la prezenta delimitare s-au dat în primirea Primarului comunei, care va avea a le menţine şi le păstra intacte, fiind responsabil de orice schimbare sau deteriorare.
S-a realizat în trei exemplare prezentul act de măsurătoare şi delimitare.

Ofiţer topograf

Primarul comunei