Licitaţii, vânzări, concesionări

 • Anunţ licitaţie publică: 12.05.2017, ora 11.00

  Comuna Crucea, cu sediul în Şoseaua Constantei, nr. 45, judeţul Constanta, telefon 0241/874825, fax 0241/874703, cod de înregistrare fiscală 7276918, organizează în data de 12.05.2017, ora 11.00, licitaţie publică, având ca obiect vânzarea imobilelor proprietate privata a comunei Crucea, prezentate mai jos:

  1. Terenul disponibil, situat în satul Siriu, str. Amurgului, nr. 10, cu suprafata de 3166 m.p;
  2. Terenul disponibil, situat în satul Siriu, str. Amurgului, nr. 35, cu suprafata de 4103 m.p.

  Caietele de sarcini pot fi achiziţionate de la sediul Comunei Crucea Şoseaua Constantei, nr.45 judeţul Constanta, Compartimentul contabilitate - casierie.

  Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 26.04.2017 - 10.05.2017, ora 13.00.

  Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi poate fi achitat la casieria Primăriei comunei Crucea.

  Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie este de 5% din preţul minim de începere a licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie poate fi achitată la casieria Primăriei comunei Crucea.

  Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 10.05.2017, ora 16.00.

  Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitaţie) este 11.05.2017, ora 13.00. Acestea se depun la sediul primăriei comunei Crucea situat în Şoseaua Constantei, nr.45 - Registratură.

  Preţul minim de începere al licitaţiei este prezentat detaliat în Caietul de sarcini.

  Fiecare participant la licitaţie depune o singură cerere însoţită de documentele necesare şi obligatorii participării la licitaţie, pentru bunul care face obiectul acesteia.

  Licitaţia publică se va desfăşura la sediul primăriei comunei Crucea, sala de şedinţe a Consiliului local, în data de 12.05.2017, ora 11.00.

  Publicat la: 24.04.2017   
 • Contract prestări servicii nr.6239/16.11.2016.
  Realizarea de lucrări de degajare a zăpezii manual şi mecanic, pe drumuri comunale şi străzi, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Crucea.

  Publicat la: 16.11.2016    Descarcă