Alte documente

Alte documente Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ Minute în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică Procese verbale ale ședințelor autorității deliberative Declarații de căsătorie