Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 30.07.2018

Data desfăşurării: 30.07.2018
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Crucea
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Crucea
Total consilieri: 13
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi: 0
    Hotărâri adoptate: 1
    1. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 6 din 30.07.2018
    Proces-verbal: Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 30.07.2018
    Minuta: Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 30.07.2018