Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 28.08.2018

Data desfăşurării: 28.08.2018
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Crucea
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Crucea
Total consilieri: 13
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi: 0
    Hotărâri adoptate: 1
    1. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 7 din 28.08.2018
    Proces-verbal: Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 28.08.2018
    Minuta: Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 28.08.2018