Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 18.04.2019

Data desfăşurării: 18.04.2019
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Crucea
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Crucea
Total consilieri: 13
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi: 0
    Hotărâri adoptate: 1
    1. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 24 din 18.04.2019
    Proces-verbal: Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 18.04.2019
    Minuta: Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 18.04.2019