CONSILIUL LOCAL CRUCEA
Judeţul Constanţa

Proiecte şi hotărâri

 • Consilieri participanţi: 13 din totalul de 13 în funcţie.
  Invitaţi: Diaconu Dorina, inspector contabil in cadrul primariei comunei Crucea.
  OPIS Hotărârile Consiliului Local Crucea adoptate în şedinţa de îndată din 09.08.2016:
  1.   Hotarârea Consiliului Local Crucea nr.68 din 09.08.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
   - adoptata cu 13 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra.
  Descărcaţi integral documentele şedinţei (612 KB).
  Publicat la: 09.08.2016    Descarcă
 • Proces-verbal încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea, din 09 august 2016.
  ORDINEA DE ZI:
  1. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
  Publicat la: 09.08.2016    Descarcă
 • Hotărârea Consiliului Local Crucea nr.68 din 09.08.2016 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
  Anexe:
  - Expunere de motive - Primarul comunei Crucea;
  - Raport de specialitate - Compartiment Contabilitate.
  Publicat la: 09.08.2016    Descarcă
 • Consilieri participanţi: 12 din totalul de 13 în funcţie.
  OPIS Hotărârile Consiliului Local Crucea adoptate în şedinţa ordinară din 29.07.2016:
  1.   Hotarârea Consiliului Local Crucea nr.57 din 29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Crucea, judeţul Constanţa
   - adoptata cu 12 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra.
  2.   Hotarârea Consiliului Local Crucea nr.58 din 29.07.2016 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. - adoptata cu 12 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra.
  3.   Hotarârea Consiliului Local Crucea nr.59 din 29.07.2016 privind aprobarea contului de execuţie bugetara pentru trimestrul II al anului 2016. - adoptata cu 12 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra.
  4.   Hotarârea Consiliului Local Crucea nr.60 din 29.07.2016 privind privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Butoi Ion. - adoptata cu 12 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra.
  5.   Hotarârea Consiliului Local Crucea nr.61 din 29.07.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dobrin Iosif; - adoptata cu 12 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra.
  6.   Hotarârea Consiliului Local Crucea nr.62 din 29.07.2016 privind acordarea unor ajutoare financiare. - adoptata cu 12 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra.
  7.   Hotarârea Consiliului Local Crucea nr.63 din 29.07.2016 privind acordarea unui ajutor de înmormântare - adoptata cu 12 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra.
  8.   Hotarârea Consiliului Local Crucea nr.64 din 29.07.2016 privind împuternicirea viceprimarului comunei Crucea, judeţul Constanţa de a participa la şedinţele adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanţa. - adoptata cu 12 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra.
  9.   Hotarârea Consiliului Local Crucea nr.65 din 29.07.2016 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţa de 1799 m.p situat în Stupina, aleea Crişului nr. 7, judeţul Constanţa. - adoptata cu 12 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra.
  10.   Hotarârea Consiliului Local Crucea nr.66 din 29.07.2016 privind aprobarea obiectivului de investitie „AMENAJARE TEREN DE SPORT LOCALITATEA CRUCEA, COMUNA CRUCEA JUDETUL CONSTANTA” - adoptata cu 12 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra.
  11.   Hotarârea Consiliului Local Crucea nr.67 din 29.07.2016 privind aprobarea obiectivului de investitie „REABILITAREA UNUI FOST IMOBIL DIN LOCALITATEA BĂLTĂGEŞTI CU DESTINAŢIA SALĂ DE FESTIVITĂŢI, COMUNA CRUCEA, JUDEŢUL CONSTANŢA” - adoptata cu 12 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra.
  Descărcaţi integral documentele şedinţei (2.468 KB).
  Publicat la: 29.07.2016    Descarcă
 • Proces-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea, din 29 iulie 2016.
  ORDINEA DE ZI:
  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Crucea, judetul Constanta.
  2. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
  3. Proiect de hotarâre privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2016.
  4. Proiect de hotarâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Butoi Ion.
  5. Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dobrin Iosif;
  6. Proiect de hotarâre privind acordarea unor ajutoare financiare.
  7. Proiect de hotarâre privind acordarea unui ajutor de înmormântare.
  8. Proiect de hotarâre privind împuternicirea viceprimarului comunei Crucea, judetul Constanta de a participa la sedintele adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta.
  9. Proiect de hotarâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafata de 1799 m.p situat în Stupina, aleea Crisului nr. 7, judetul Constanta.
  10. Proiect de hotarâre privind aprobarea obiectivului de investitie „AMENAJARE TEREN DE SPORT LOCALITATEA CRUCEA, COMUNA CRUCEA JUDETUL CONSTANTA
  11. Proiect de hotarâre privind aprobarea obiectivului de investitie „REABILITAREA UNUI FOST IMOBIL DIN LOCALITATEA BALTAGESTI CU DESTINATIA SALA DE FESTIVITATI, COMUNA CRUCEA, JUDETUL CONSTANTA
  Publicat la: 29.07.2016    Descarcă
 • Hotărârea Consiliului Local Crucea nr.67 din 29.07.2016 privind aprobarea obiectivului de investitie „REABILITAREA UNUI FOST IMOBIL DIN LOCALITATEA BĂLTĂGEŞTI CU DESTINAŢIA SALĂ DE FESTIVITĂŢI, COMUNA CRUCEA, JUDEŢUL CONSTANŢA
  Anexe:
  - Expunere de motive - Primarul comunei Crucea;
  - Raport de specialitate - Compartiment Urbanism.
  Publicat la: 29.07.2016    Descarcă
 • Hotărârea Consiliului Local Crucea nr.66 din 29.07.2016 privind aprobarea obiectivului de investitie „AMENAJARE TEREN DE SPORT LOCALITATEA CRUCEA, COMUNA CRUCEA JUDETUL CONSTANTA
  Anexe:
  - Expunere de motive - Primarul comunei Crucea;
  - Raport de specialitate - Compartiment Urbanism.
  Publicat la: 29.07.2016    Descarcă
 • Hotărârea Consiliului Local Crucea nr.65 din 29.07.2016 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţa de 1799 m.p situat în Stupina, aleea Crişului nr. 7, judeţul Constanţa.
  Anexe:
  - Aviz de legalitate - Secretar comună;
  - Expunere de motive - Primarul comunei Crucea;
  - Raport de specialitate - Compartiment Contabilitate.
  Publicat la: 29.07.2016    Descarcă
 • Hotărârea Consiliului Local Crucea nr.64 din 29.07.2016 privind împuternicirea viceprimarului comunei Crucea, judeţul Constanţa de a participa la şedinţele adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanţa.
  Anexe:
  - Expunere de motive - Primarul comunei Crucea;
  - Raport - Secretar comună.
  Publicat la: 29.07.2016    Descarcă
 • Hotărârea Consiliului Local Crucea nr.63 din 29.07.2016 privind acordarea unui ajutor de înmormântare
  Anexe:
  - Expunere de motive - Primarul comunei Crucea;
  Publicat la: 29.07.2016    Descarcă