Informare privind protecţia datelor personale

Primăria comunei Crucea, cu sediul în Crucea, str. Șoseaua Constanței, nr. 45, prelucrează date cu caracter personal în vederea furnizării serviciilor publice prevăzute de legislația în vigoare.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către Primăria comunei Crucea în activitatea de furnizare a serviciilor publice:

 • date personale de identificare (nume, prenume, adresa, vârsta, data nașterii, sex, telefon, e-mail, CNP, naționalitate, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, semnătura olografă);
 • date cu caracter personal privind familia, stilul de viață și circumstanțele sociale (starea civilă, detalii despre familie / soț / partener / persoane în întreținere);
 • date cu caracter personal privind educația și experiența profesională (istoric educație și training, calificări, certificări);
 • date cu caracter personal privind activitățile de afaceri desfășurate de o persoană fizică (ocupație, funcție, istoric profesional);
 • date cu caracter personal privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate sau care rezultă din analizele medicale efectuate);
 • detalii personale financiare (informații legate de contul bancar, venituri, facilități fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, venituri din alte surse);
 • date privind bunurile deținute (date privind autovehiculul, imobilul sau bunul deținut de o persoană fizică);
 • informații cu privire la locația și imaginile video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate în zonele de supraveghere).

Scopul în baza căruia Primăria comunei Crucea poate prelucra date cu caracter personal:

 • pentru a asigura serviciile publice prevăzute de legislația în vigoare;
 • pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați comandat în sistem on-line și a vă furniza informații suplimentare cu privire la acestea.

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:

 • autoritățile statului;
 • instanțe judecătorești, notari publici, avocați, executori judecătorești, (alte servicii autorizate, experți evaluatori, după caz).

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ ;
 • dreptul de a depune o plângere la Primăria comunei Crucea și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;
 • dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau pentru a obține informații suplimentare asupra prelucrării datelor cu caracter personal, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor personale din cadrul Primăriei comunei Crucea prin:

 • e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • prin poștă la adresa: Crucea, str. Șoseaua Constanței nr.45, cod poștal 907095, județul Constanța, România;
 • depunând personal o notificare semnată olograf la sediul Primăriei comunei Crucea.

Autoritatea competentă privind protecția datelor este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ale cărei date de contact sunt:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Website: http://www.dataprotection.ro/
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212