ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA COMUNEI
COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
Anexa nr.16A Operator de date cu
caracter personal:
nr. 624 din 12.06.2014

PUBLICAŢIE EXPIRATĂ


Astăzi 12.06.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BALAN RAZVAN , în vârstă de 29 ani, cu domiciliul in localitatea CRISAN , judeţul/sectorul CONSTANTA şi a d-nei (d-rei) LEPADATU ANA-MARIA (numele şi prenumele), în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în localitatea SECTOR 6 , judeţul/sectorul ILFOV .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
BUTOI TUDORIŢA