PRIMĂRIA COMUNEI CRUCEA
Judeţul Constanţa

Rapoarte, dispoziţii, ordine

 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.76/24.03.2016 privind convocarea consilierilor locali în şedinţa ordinară din 31 martie 2016, ora 09.00, în sala de şedinţe a Consiliului local.
  Anexe:
  - Proiect Ordine de zi
  - Convocator
  Publicat la: 24.03.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.61/15.03.2016 privind convocarea consilierilor locali în sedinţa de îndată din 15 martie 2016, ora 09.00, în sala de şedinţe a Consiliului local.
  Anexe:
  - Proiect Ordine de zi
  - Convocator
  Publicat la: 15.03.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.57/03.03.2016 privind convocarea consilierilor locali în şedinţă extraordinarã din 03 martie 2016.
  Anexe:
  - Proiect Ordine de zi
  - Convocator
  Publicat la: 23.02.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.31/23.02.2016 privind convocarea consilierilor locali în şedinţă extraordinarã din 29 februarie 2016.
  Anexe:
  - Proiect Ordine de zi
  - Convocator
  Publicat la: 23.02.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.28/16.02.2016 privind convocarea consilierilor locali în şedintã deîndată din 17 februarie 2016, ora 9, în sala de şedinţe a Consiliului local.
  Anexe:
  - Proiect Ordine de zi
  - Convocator
  - Aviz de legalitate
  Publicat la: 16.02.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.27/01.02.2016 privind rectificarea actului de casătorie nr.2 din 20.01.1970, inregistrat la Primăria comunei Crucea, judeţul Constanţa.
  Publicat la: 01.02.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.26/28.01.2016 privind convocarea consilierilor locali în şedintã ordinară din 02 februarie 2016, ora 09.00 în sala de şedinţe a Consiliului local.
  Anexe:
  - Proiect Ordine de zi:
  1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2015 - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii execedentului rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2015 in anul 2016 - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016 conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea;
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de admitere/iesire a persoanei varstnice în/din CENTRUL DE INGRIJIRE PENTRU PERSOANE VARSTNICE STUPINA - Initiator: Frigioi Gheorghe, primarul comunei Crucea.
  - Convocator
  Publicat la: 28.01.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.25/25.01.2016 privind convocarea consilierilor locali în şedintã de îndată din 25 ianuarie 2016, ora 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului local.
  Anexe:
  - Convocator
  - Proiect Ordine de zi:
  1. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Crucea, judetul Constanta. Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe;
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar si a contributiei de întreţinere datorata de beneficiari si/sau sustinatorii legali ai acestora pentru serviciile furnizatede Centrul de îngrijire persoane vârstnice din localitatea Stupina. Initiator- primarul Comunei Crucea – Frigioi Gheorghe;
  Publicat la: 25.01.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.6/12.01.2016 privind convocarea consilierilor locali în şedintã extraordinarã din 15 ianuarie 2016.
  Anexe:
  - Proiect Ordine de zi
  - Aviz de legalitate
  - Convocator
  Publicat la: 12.01.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.5/07.01.2016 privind constituirea comisiei pentru constatare pagube produse in urma precipitatiilor abundente din 06-07 ianuarie 2016..
  Anexe:
  - Referat agent inundaţii
  - Hotărârea nr. 1/07.01.2016 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
  Publicat la: 07.01.2016    Descarcă