PRIMĂRIA COMUNEI CRUCEA
Judeţul Constanţa

Rapoarte, dispoziţii, ordine

 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.118/29.04.2015 privind convocarea consilierilor locali in sedinta de indata din 29.04.2015.
  Anexe:
  - Convocator;
  - Proiect Ordine de zi.
  Publicat la: 15.04.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.96/15.04.2015 privind convocarea consilierilor locali in sedinta ordinara din 21 aprilie 2015.
  Anexe:
  - Proiect ordine de zi;
  - Aviz de legalitate.
  Publicat la: 15.04.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.59/19.03.2015 privind convocarea consilierilor locali în şedinţa ordinară din 26 martie 2015.
  Anexe:
  - Proiect ordine de zi;
  - Aviz de legalitate;
  - Proiect hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare si a contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Crucea, judetul Constanta, aferente anului 2014;
  - Proiect hotărâre cu privire la aprobarea structurii primariei comunei Crucea, judetul Constanta, organigrama si statul de functii si de personal;
  - Notă de fundamentare - Compartiment resurse umane, salarizare;
  - Proiect hotărâre cu privire la aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015;
  - Raport de specialitate - Compartiment resurse umane, salarizare;
  - Proiect hotărâre privind actualizarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Crucea, judetul Constanta”;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 964 mp, situat in Comuna Crucea, sat Galbiori, Soseaua Nationala nr.3, judetul Constanta;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 1266 mp, situat in Comuna Crucea, sat Stupina, Aleea Crisului ,nr.3 , judetul Constanta;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 3755 m.p situat in Crucea, str. Argesului, nr.2, judetul Constanta;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 9308 m.p teren aferent platformei siloz, situat in Centrul de productie al fostului C.A.P Crucea;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 2150 mp, teren aflat in proprietatea privata a comunei Crucea, judetul Constanta;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism “ P.U.Z. – PARC EOLIAN CRUCEA HRM- 4 TURBINE CU PUTERE TOTALA DE 12 MW, DRUMURI, RETELE ELECTRICE, STATIE DE COLECTARE/TRANSFORMARE” si a Regulamentului Local de Urbanism aferent;
  - Proiect hotărâre privind modificarea si completarea Statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta;
  - Proiect hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Crucea, jud. Constanta , a unor imobile- constructii, în vederea demolării;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea casarii si valorificarii autoturismului din dotarea Primariei comunei Crucea, judetul Constanta si achizitionarea unui nou autoturism;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului in suprafata de 6440 m.p situat Crucea, str.Turcului nr.49, apartinand domeniului privat al comunei Crucea si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a loturilor nou formate in urma dezmembrarii;
  - Proiect hotărâre de modificarea H.C.L nr.67/25.09.2014 privind darea in administrare a bunurilor imobile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Crucea , proprietate publica , catre Consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu personalitate juridica;
  - Proiect hotărâre privind imputernicirea viceprimarului comunei Crucea, judetul Constanta de a participa la sedintele adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta;
  Publicat la: 20.03.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.59/19.03.2015 privind convocarea consilierilor locali în şedinţa ordinară din 26 martie 2015.
  Anexe:
  - Proiect ordine de zi;
  - Proiect hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare si a contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Crucea, judetul Constanta, aferente anului 2014;
  - Proiect hotărâre cu privire la aprobarea structurii primariei comunei Crucea, judetul Constanta, organigrama si statul de functii si de personal;
  - Notă de fundamentare - Compartiment resurse umane, salarizare;
  - Proiect hotărâre cu privire la aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015;
  - Raport de specialitate - Compartiment resurse umane, salarizare;
  - Proiect hotărâre privind actualizarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Crucea, judetul Constanta”;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 964 mp, situat in Comuna Crucea, sat Galbiori, Soseaua Nationala nr.3, judetul Constanta;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 1266 mp, situat in Comuna Crucea, sat Stupina, Aleea Crisului ,nr.3 , judetul Constanta;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 3755 m.p situat in Crucea, str. Argesului, nr.2, judetul Constanta;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 9308 m.p teren aferent platformei siloz, situat in Centrul de productie al fostului C.A.P Crucea;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 2150 mp, teren aflat in proprietatea privata a comunei Crucea, judetul Constanta;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism “ P.U.Z. – PARC EOLIAN CRUCEA HRM- 4 TURBINE CU PUTERE TOTALA DE 12 MW, DRUMURI, RETELE ELECTRICE, STATIE DE COLECTARE/TRANSFORMARE” si a Regulamentului Local de Urbanism aferent;
  - Proiect hotărâre privind modificarea si completarea Statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta;
  - Proiect hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Crucea, jud. Constanta , a unor imobile- constructii, în vederea demolării;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea casarii si valorificarii autoturismului din dotarea Primariei comunei Crucea, judetul Constanta si achizitionarea unui nou autoturism;
  - Proiect hotărâre privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului in suprafata de 6440 m.p situat Crucea, str.Turcului nr.49, apartinand domeniului privat al comunei Crucea si aprobarea vanzarii prin licitatie publica a loturilor nou formate in urma dezmembrarii;
  - Proiect hotărâre de modificarea H.C.L nr.67/25.09.2014 privind darea in administrare a bunurilor imobile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Crucea , proprietate publica , catre Consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu personalitate juridica;
  - Proiect hotărâre privind imputernicirea viceprimarului comunei Crucea, judetul Constanta de a participa la sedintele adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta;
  Publicat la: 19.03.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.58/11.03.2015 privind desemnarea unei persoane responsabile cu aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.77/2014.
  Publicat la: 11.03.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.56/03.03.2015 privind convocarea consilierilor locali in sedinta de indata din 04.03.2015
  . Anexă:
  - Proiect ordine de zi;
  - Aviz de legalitate.
  Publicat la: 03.03.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.55/02.03.2015 privind acordarea de cadouri angajatelor Primăriei comunei Crucea cu ocazia zilei de 8 Martie.
  Publicat la: 02.03.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.54/24.02.2015 privind redistribuirea cantităţilor de ajutoare alimentare rămase pe stoc în cadrul Programului Operaţional „Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014
  Publicat la: 24.02.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.33/23.02.2015 privind modificarea denumirii sediilor pentru secţiile de votare din comuna Crucea, judeţul Constanţa.
  Publicat la: 23.02.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.32/23.02.2015 de modificare a Dispoziţiei nr.182/05.11.2013 privind nominalizarea persoanelor responsabile în cadrul proiectului „Eficientizarea consumului de energie electrică pentru Comuna Crucea”.
  Publicat la: 23.02.2015    Descarcă