PRIMĂRIA COMUNEI CRUCEA
Judeţul Constanţa

Rapoarte, dispoziţii, ordine

 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.31/19.02.2015 privind desemnarea domnului Butoi Ion, viceprimarul comunei Crucea, în calitate de responsabil în domeniul protecţiei mediului.
  Publicat la: 19.02.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.30/13.02.2015 privind modificarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor constituită prin Dispoziţia nr.94/09.05.2014
  Publicat la: 13.02.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.29/13.02.2015 privind nominalizarea unui expert cooptat pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect "Centrul local de informare turistică în comuna Crucea si proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic”
  Anexă:
  - Referat inspector achiziţii publice;
  Publicat la: 13.02.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.28/10.02.2015 privind constituirea unei comisii cu atribuţii în organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente din patrimoniul comunei Crucea.
  Cuprins:
  - Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.28/10.02.2015;
  - Situaţia comunicării dispoziţiei nr.28/2015;
  - Proces-verbal.
  Publicat la: 10.02.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.27/06.02.2015 privind convocarea consilierilor locali în şedinţa ordinară din 13 februarie 2015.
  Anexe:
  - Convocator;
  - Aviz de legalitate;
  - Proiect ordine de zi;
  - Proiecte hotărâri.
  Publicat la: 06.02.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.26/04.02.2015 privind alocarea sumei de 2100 lei din bugetul local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, pentru plata cheltuielilor reprezentând servicii funerare complete.
  Publicat la: 04.02.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr. 25/03.02.2015 privind convocarea consilierilor locali în şedinţa de îndată din 04.02.2015.
  Anexe:
  - Proiect ordine de zi;
  Publicat la: 03.02.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr. 8/23.01.2015 privind convocarea consilierilor locali în şedinţa ordinară din 30 ianuarie 2015.
  Anexe:
  - Aviz de legalitate;
  - Convocator;
  Publicat la: 23.01.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.05/08.01.2015 privind nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de proiect pentru implementarea proiectelor „Centrul de informare turistica in Comuna Crucea şi proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic“ şi “Renovarea sediului Primăriei Comunei Crucea, Judeţul Constanţa“.
  Publicat la: 08.01.2015    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Crucea, nr.04/08.01.2015 privind organizarea activităţii de recuperare creanţe fiscale.
  Anexă:
  - Situaţia comunicării dispoziţiei nr.04/2015 privind organizarea activităţii de recuperare creanţe fiscale;
  - Referat privind activitatea de înregistrare, urmarire şi încasare a creanţelor bugetului local în cadrul termenului de prescriere.
  Publicat la: 08.01.2015    Descarcă