Şedinţa de constituire a Consiliului Local Crucea din 24.06.2016

Data şi ora desfăşurării: 24.06.2016 14.00
Locul desfăşurării: Sala de festivităţi a Căminului cultural din localitatea Crucea
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Crucea nr. 14093 din 22.06.2016
Ordinea de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de validare
  Iniţiator: .
 2. Proiect de hotărâre privind prezentarea rezultatului validării alegerii primarului
  Iniţiator: .
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleşi
  Iniţiator: .
 4. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Local al Comunei Crucea, Judeţul Constanţa
  Iniţiator: .
 5. Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către consilieri
  Iniţiator: .
 6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru următoarele 3 luni
  Iniţiator: .
 7. Proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către primar
  Iniţiator: .
 8. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului
  Iniţiator: .
 9. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
  Iniţiator: .
Invitaţi:
 1. BOCIOAGĂ SIMONA, împuternicit al Prefectului judeţului Constanţa
 2. PAVALACHE LUIZA, împuternicit al Prefectului judeţului Constanţa
 3. Reprezentantul Judecatoriei Medgidia
 4. FRIGIOI GHEORGHE, primarul ales al comunei Crucea, judeţul Constanţa
Total consilieri: 13
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi: 0
  Hotărâri adoptate: 6
  1. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 1 din 24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  2. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 2 din 24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi
   (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  3. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 3 din 24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Crucea, Judeţul Constanţa
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  4. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 4 din 24.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru următoarele 3 luni
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  5. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 5 din 24.06.2016 privind alegerea viceprimarului
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  6. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 6 din 24.06.2016 privind alegerea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Proces-verbal: Încheiat în şedinţa de constituire a Consiliului Local Crucea din 24.06.2016
  Minuta: Şedinţa de constituire a Consiliului Local Crucea din 24.06.2016